Bedel-i Askeriyye

Gayrimüslim erkek nüfusun geneli üzerinden alınan askerlik bedeli/vergisi. Bedel-i askeri’nin dağıtımı ve tahsili taşrada valilerin genel sorumluluğu altında olduğu bilinmektedir.[1] [1] Ufuk Gürsoy, ...

Beç

Osmanlı diplomasisinin Avusturya adlandırması.[1] [1]Zülfiye Koçak, “Son Osmanlı-Avusturya Mücadelesinde Değişen Dengeler ve Ziştovi Antlaşması”, Akademik Bakış, c. 11, sy. 22, Yaz 2018, s. ...

Batılılaşma

Batıya entegre olma.[1] Çağdaş bir toplum ve hürriyetçi esaslara dayanan bir devlet kurmak üzere girişilmiş teşebbüsler ve gerçekleştirmeler.[2] [1] Yusuf Çınar, “Bir Eleştiri ...

Basmacı Hareketi

Türkistan’da Sovyet yönetimine karşı verilen Müslüman halkların millî bağımsızlık mücadelesi. Politbüro ve dönemin bilimsel kaynakları 1917’de ivme kazanan harekâtı,  Sovyet halkının ve dış ...

Baron

Soyluluk unvanı. Kadınlar için Barones. Vikontun ya da vikontluk bulunmayan ülkelerde kontun altındaki unvan.[1] [1] “Baron”, Ana Britannica, c. 4, s. 306.

Barok

XVII. ve kısmen XVIII. yüzyılda Avrupa’nın özellikle Katolik ülkeleri (İtalya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Güney Almanya, Belçika) ile Latin Amerika’ya yayılmış ve eğri hatların ...

Banliyö

Şehir merkezinden uzakta ya da şehrin çeperine yakın yerleşim alanları. Yöre kent.[1] [1] Funda Baş Bütüner vd., “Mekân Olarak Demiryolu: Sincan – Kayaş ...

Banknot

Bankalar tarafından çıkarılan ve hamili tarafından bankaya gösterildiği anda madeni parayla ödeneceği taahhüdünü taşıyan evrak.[1] [1] Şahin Çetinkaya, “Kripto Paraların Gelişimi ve Para ...

Baltalimanı Muahedesi

Osmanlı İmparatorluğunu Avrupa sermayesi için açık pazar haline dönüştüren, yabancıların Osmanlı coğrafyasında Osmanlı müteşebbisi gibi faaliyet göstermesi prensibinin kabul edildiği muahede.[1] Muahede ile ...

Balkan

Türkçe sıradağ veya dağlık.[1] Balkanlar, dünyanın dört büyük medeniyetinin örtüştüğü, dinamik, çok katmanlı yerel uygarlık yarattığı bir sınır bölgesidir.[2]Coğrafya; “Sarp ve müsellem veya ...

Posts navigation