Alay

Aynı sınıf ve silahlardan oluşmuş en büyük uzmanlık birimi. Osmanlı İmparatorluğunda Nizam-ı Cedit’in kuruluşuyla birlikte oluşturulan yaklaşık olarak 1500 kişilik birliklere tertip adı ...

Alaturka

Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun.[1] [1]Türkçe Sözlük, s. 67.

Alamut

Beldetü’l-ikbal. Selçuklu bünyesinde otonom merkez. İsmaili düşüncesini canlandıran Hasan Sabbah’ın yerleştiği kale.[1] [1] Ayşe Atıcı Arayancan, “Hasan Sabbah ve Halefleri Tarafından Suikaste Uğrayan ...

Alafranga

Frenklerin töre, adet ve hayatına uygun.[1] [1]Türkçe Sözlük, (hzl. Şükrü Haluk Akalın), Ankara: TDK, 2009, s. 65.

Akıncı – Akıncı Ocağı

Osmanlı hafif süvari birlikleri. Türk devletlerinin sınır güvenliğini sağlayan teşkilatın Osmanlı devrindeki uzantısıdır. Akıncı teşkilatının temeli Osman Bey zamanında Köse Mihal tarafından atılmıştır. ...

Akçe

Osmanlı İmparatorluğunda kesilen sikke.[1] [1] Ruhi Özcan, “Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılda Yapılan Sikke Tashihleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sy. 17, 2005 s. ...

Ahrar Fırkası (Osmanlı)

1908 yılında Nurettin Ferruh, Ahmet Fazlı, Kıbrıslı Tevfik, Celaleddin Arif,  Nazım Bey, Şevket Bey, Mahir Sait Bey tarafından İstanbul’da kurulan, bireyselcilik, kişisel teşebbüs, ...

Ahkam Defteri

Divan-ı Hümayun’dan çıkan kanunname, hüküm ve nizam niteliğinde olan kararların kaydedildiği defterler.[1] [1] İlhan Şahin-Feridun Emecen, II. Bayezid Dönemine Ait 906/1501 Tarihli Ahkâm ...

Ahilik

Anadolu Türk toplumu içinde esnaf ve sanatkar kitlelerini organize eden birlikler.[1] Divan-ı Lügatit-Türk’te eli açık, cömert anlamındaki akıdan geldiği kaydedilen ahinin Arapça manası ...

Ahidname

Arapça vasiyet etmek, ısmarlamak, yemin edip söz vermek, eman vermek ve zimmetine almak anlamındaki “ahd” ile Farsça “name” (mektup, kitap) kelimelerinden meydana gelen ...

Posts navigation