Arşiv

Belirli bir yönetim dairesine ait işlemi bitmiş resmi evrakın düzenli bir şekilde bir araya toplanması, saklanması ve korunması.[1] [1] İsmail Binark, Temel Arşivcilik ...

Arma

Bir devlet, bir şehir, bir hükümdar veya bir aileye mahsus olan alametlerin tertibinden meydana gelen resim, kabartma, silah ve eşyayı içeren levha.[1] [1] ...

Aristokrasi

Fransız Devrimine kadar dünyanın büyük bölümünde politik, ekonomik ve sosyal gücü elinde bulunduran heterojen sınıf.[1] [1] Martin Hasson, Aristocratic Landscape (The Spatial Ideology ...

Antikite

Grek ve Roma olarak iki bölümde tasniflenen antik medeniyetler çağı.[1] [1] François Cadiou  vd., Tarih Nasıl Yapılır?, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013, s. 23.

Anglikan Kilisesi

Kökü XVI. yüzyıla dayanan İngiliz kilisesi. 80 milyonu bulan kayıtlı müntesibi ile üçüncü büyük Hristiyanlık mezhebini oluşturmaktadır. [1] [1] Vedat Şafak Yamı, “Anglikan ...

Angarya

Mükellef olmadığı halde vatandaşa zorla iradesi harici bir iş yaptırılması, uluslararası hukukta bir devletin, savaş ya da şiddetli bunalım dönemlerinde ülkesinde bulunan yabancı ...

Angajman

Bağlantı ve yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, askeri otoritenin kuvvet kullanımındaki istek ve ölçütlerini belirleyen kurallar.[1] [1] M. Ezgi Erten, “Türkiye-Suriye ...

Anayasal Monarşi

Kuvvetleri monark ve parlamento arasında dağıtılmış, sınırlanmış monarşi.[1] [1] Ali Fuat Gökçe, “Anayasal Monarşili Federal Parlamenter Demokrasi: Malezya”, The Journal of Academic Social ...

Anayasa

Türkçede “anayasa” olarak kullandığımız sözcüğün kavramsal kökeni Latince kurmak ya da kuruluş anlamına gelen “constituo” ve “constitutio” sözcüklerine dayanmaktadır. Dünyada ilk kez, yazılı ...

Ampir

İmparatorluk Üslûbu. Fransa kaynaklıdır. Napoleon Bonapart’ın monarşisi (1804-1814) başta olmak üzere Avrupa’daki merkeziyetçi yönetim ideallerinin adeta sanat boyutundaki ifadesi haline gelmiştir. Ampir üslubun ...

Posts navigation