Amerikan İç Savaşı

Amerika Birleşik Devletlerinde 1861-1865 yılları arasında kölelik sorunu hasebiyle Güney Eyaletleri Konfederasyonu ile Kuzey Eyaletlerini karşı karşıya getiren ve Kuzeyin zaferi ile sonuçlanan ...

Amerikan Devrimi

Britanya İmparatorluğu içinde yaşanan kriz. Britanya’nın 13 koloni kaybetmesi ve Amerikan Cumhuriyetinin kurulmasıyla sonuçlanan devrim hareketi.[1] [1] İhsan Burak Birecikli , “Amerika’nın Kuruluşu ...

Amanname

Güvenlik kağıdı. Teslim halinde mal ve canlarına dokunulmayacağına dair muhariplere verilen kâğıt.[1] [1]Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. I, s. 55.

Altıbölük Halkı

Kapıkulu Süvarileri (Sipahileri). I. Murad devrinde iki bölük şeklinde ihdas olunan halka, sonraları “Ulufeciyan-ı Yemin” (Sağ Ulufeciler), “Ulufeciyan-ı Yesar” (Sol Ulufeciler), “Gureba-ı Yemin” ...

Altı Vergi (Rüsum- Sitte)

Devlet borçları karşılığında Duyun-ı Umumiye İdaresine verilen ipek, tütün, balık avı, tuz, içki ve damga pulu vergileri.[1] [1] Bekir Sıtkı Baykal, Tarih Terimleri ...

Alterite – Öteki – Yabancı

Başka bir ülkede doğmuş olan, sonradan gelen, devlete yabancı, vatansız, konuk, ait olmayan, mülteci ya da turist.[1] [1] F. Hilal Onur, “Öteki Sorunsalının ...

Alevi

Hz. Ali’yi seven, sayan ve ona bağlı olan kimse. Alevi kelimesi Arapça’da Ali’ye mensup, Ali’ye ait anlamlarına gelmekte olup, çoğul şekli Aleviyye’dir.[1] [1] ...

Alaylı

Mektep mezunu olmayan neferlikten yetişen zabitler.[1] [1]Adem Öztürk, Modern Osmanlı Ordusunda Alaylılar ve Mektepliler, İstanbul: İz Yayıncılık, 2017, s. 5.

Alay

Aynı sınıf ve silahlardan oluşmuş en büyük uzmanlık birimi. Osmanlı İmparatorluğunda Nizam-ı Cedit’in kuruluşuyla birlikte oluşturulan yaklaşık olarak 1500 kişilik birliklere tertip adı ...

Alaturka

Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun.[1] [1]Türkçe Sözlük, s. 67.

Posts navigation