Yükleniyor...

Tarih

Antik Çağ Uygarlıkları Anadolu Uygarlıkları Ortaçağ Yeni Çağ Yakın Çağ

Antlaşmalar, Konferanslar, Kongreler, Genelgeler

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk Denizcilik Tarihi
Türk Eğitim Tarihi Türk Havacılık Tarihi Türk Mimari Tarihi Türk İnkılap Tarihi Türk Spor Tarihi Dinler Tarihi Bilim Tarihi Askeri Tarih Müzik Tarihi Sanat Tarihi Tıp Tarihi ****Yabancı Kaynaklarda Türkler
Türk devletlerinin kendi listelerinde sıralamasında kuruluş yılları esas alınmıştır.

Büyük Türk İmparatorluklukları

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 204 – M.S. 216 Batı Hun İmparatorluğu M.Ö. 40 – 216 Avrupa Hun İmparatorluğu 375 – 454 Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler) 420 – 562 Göktürk İmparatorluğu-Türük Bil 552-743 Avrupa Avar İmparatorluğu 565 – 803 Hazar İmparatorluğu 651 – 983 Uygur Devleti 744 – 840 Karahanlı Devleti 840 – 1212 Gazneliler Devleti 963– 1183 Büyük Selçuklu Devleti 1040 – 1157 Harezmşahlar Devleti 1157 – 1231 Altınordu Devleti 1227 – 1502 Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922 Timur İmparatorluğu 1370 – 1507 Safevi Devleti 1501– 1722

Ön Türk Olarak Kabul Edilenler

İskitler
Kimmerler
Kuşanlar (KuşHan)
Sabarlar (Suvar)

Türk Devletleri

Çu (Chou, Cov) Devleti M.Ö. 1050 – 249 Asya Avar Devleti 216– 552 Chao Hun Devleti 304-352 Tabgaç Devleti 386 – 557(Batı 534-557) (Doğu 534-557) Kuzey Liang Hun Devleti 401– 439 Hsia Hun Devleti 407– 431 Lov-lan Hun Devleti 442– 460 Dokuz Oğuz Devleti 5. asır sonu – 6. asır sonu Otuz Oğuz Devleti 5. asır sonu – 6. asır sonu Onogur Devleti 395– 466 Şul (Çöl) Türkleri Devleti ? – 716 Toharistan Türk Yabguluğu 658-759 Tigin-Şah Devleti (Türk-şahi) On-Ok’lar,Türgiş,Türkeş Devleti 699 – 766 Karluk Devleti 766 – 1215(Üç Oğuz-Üç Boy) Kimekler Devleti 7yy-11yy Kırgız Devleti 840 – 1207 Tolunğulları 868 – 905 Sâcoğulları (Sâcîler) 885-927 Macarlar Devleti 896– 955 (Arpad Khan:896-1301) Sarı (Kan-Chou,Kansu) Uygur Devleti 905 – 1226 Şa-t’o Türk Devleti 907 – 946 Turfan (Kao-Chang) Uygur Devleti 911 – 1368 Oğuz Yabgu Devleti ? – 1040 Akşitler 935-969 Suriye Selçuklu Devleti 1092 – 1117 Kirman Selçuklu Devleti 1092 – 1187 Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti 1092 – 1307 Irak Selçuklu Devleti 1157 – 1194 Eyyubiler Devleti 1171 – 1348 Kutbiler Devleti 1191-1211 Delhi Türk Sultanlığı 1206 – 1414

Çağatay Devleti 1227 – 1370 Mısır Türk Sultanlığı (Memlük-Kölemenler) Devleti 1250 – 1517 İlhanlılar 1256 – 1336 Basaraba Türk Devleti 1330 – 1360 Celayirliler 1340-1432 Akkoyunlu Devleti 1350 – 1507 Karakoyunlu Devleti 1380 – 1469 Behmenîler Devleti 1358-1527 Ludîler Devleti 1451-1526 Adilşahlar 1490-1686 Beridşahlar 1492-1619 Haydarâbad Nizamlığı 1724-1956

Türk Hanlıkları

Büyük Bulgarya Hanlığı 630 – 665 İdil (İtil) Bulgar Hanlığı 665 – 1391 Peçenek Hanlığı 860 – 1091 Tuna Bulgar Hanlığı 864 – 981 Uz Hanlığı 1000 – 1068 Kuman-Kıpçak Hanlığı 1098 – 1239 Özbek Hanlığı 1428 – 1599(Şeybani:1506 – 1599) Kazak Hanlığı 1465 – 1847 Kazan Hanlığı 1437 – 1552 Kırım Hanlığı 1440 – 1475 Kasım Hanlığı 1445 – 1681 Astrahan Hanlığı 1466 – 1554 Nogay Hanlığı 1398 – 1642 Hive Hanlığı 1512 – 1920 Sibir Hanlığı 1464-1598 Buhara Hanlığı 1599 – 1785 Kaşgar-Turfan Hanlığı 1800 – 1877 Hokand Hanlığı 1710 – 1876 Gence Hanlığı 1735 -1804 Bakü Hanlığı 1747 -1828 Kırgız Hanlığı 1800 – 1876

Anadolu Türk Beylikleri

Mengücekliler 1072 – 1277 İzmir Türk (Çaka) Beyliği 1081 – 1098 Dilmaçoğulları Beyliği 1085 – 1192 Çubukoğulları Beyliği 1085 – 1092 Danişmendli Beyliği 1092 – 1178 Saltuklu Beyliği 1072 – 1202 İnaloğulları Beyliği 1098 – 1183 Ahlatşahlar Beyliği 1100 – 1207 Artuklu Beyliği 1102 – 1408 Erbil Beyliği 1146 – 1232 Çobanoğulları Beyliği 1227 – 1309 Karamanoğulları Beyliği 1256 – 1483 İnançoğulları Beyliği ( Ladik )1261 – 1368 Sâhipataoğulları Beyliği 1275 – 1342 Pervaneoğulları Beyliği 1277 – 1322 Tacettinoğulları 1308 – 1425 Canikoğulları 13yy – 14yy Menteşeoğulları Beyliği 1280 – 1424 Candaroğulları Beyliği 1299 – 1462 Karesioğulları Beyliği 1297 – 1360 Germiyanoğulları Beyliği 1300 – 1423 Hamitoğulları Beyliği 1301 – 1423 Saruhanoğulları Beyliği 1302 – 1410 Aydınoğulları Beyliği 1308 – 1426 Tekeoğulları Beyliği 1321 – 1390 Ramazanoğulları Beyliği 1325 – 1608 Eretna Beyliği 1335 – 1381 Dulkadiroğulları Beyliği 1339 – 1521 Dobruca Türk Beyliği 1281 – 1299 Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398 Eşrefoğulları Beyliği 1280 – 1326 Berçemeoğulları Beyliği 12yy Yarluklular Beyliği (12.asır)

Türk Atabeylikleri

Dımaşk Atabeyliği 1104-1154 Azerbaycan Atabeyliği (İl-Denizliler) 1146 – 1225 Şam (Suriye) Atabeyliği Tuğteginli’ler (Börililer) 1117 – 1154 Musul– Haleb Atabeyliği (Zengili’ler) 1127 – 1259 Fars Atabeyliği (Salgurlular) 1147 – 1284

Dağılan Türk Cumhuriyetleri

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti 1913 – 1913 Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 – 1920 İdil Ural Devleti 1918 – 1919 Buhara Cumhuriyeti 1920 – 1924 Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921 – 1944 Hatay Cumhuriyeti 1938 – 1939 Güney Azerbaycan Özerk Cumhuriyeti 1945 – 1946

Çağdaş Bağımsız Türk Cumhuriyetleri

Türkiye Cumhuriyeti 1923 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 Kazak Eli Cumhuriyeti 1991 Kırgız Eli Cumhuriyeti 1991 Özbek Eli Cumhuriyeti 1991 Türkmen Eli Cumhuriyeti 1991

Çağdaş Özerk Türk Cumhuriyetleri

Altay 1991 (Rusya) Balkarya 1991 (Rusya) Başkurt Eli 1991 (Rusya) Çuvaş Eli 1991 (Rusya) Dağıstan 1991(Kumuk-Nogay) (Rusya) Doğu Türkistan 1949 (Çin) Gagavuzya 1991 (Moldovya) Hakasya 1991 (Rusya) Karaçay 1991 (Rusya) Karakalpak Eli 1991 (Özbekistan) Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991 (Rusya) Saha Sire – Yakutistan 1991 (Rusya) Tatar Eli 1991 (Rusya) Taymir (Dolgan) 1991 (Rusya) Tuva 1991 (Rusya)

Türklerin Maddi Kültür Varlıkları

  • Bengütaşlar – Balballar – Mezarlıklar Savaş Araç-Gereçleri Heykeller, Sunu Kapları, Seramik Ürünleri Siyah Beyaz,Gravür,Minyatür ve Tezhip Sanatı Türk Duvar Resimleri (Fresk) Türk El Sanatları (Dokuma,Metal) Türk Kaya Resimleri (Petroglif) Türk Sembol Sanatı (Piktogram) Türk Simgebilimi (İkonografisi) Gelenekler,Kurultaylar,Töre, Şenlikler Türk Kaya Kabartmaları (Rölyef) Türk Madeni Paraları Türkistan Dışından Benzer Örnekler

    ========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Dosya Genel Görünüm

1915 Ermeni Sürgünü ve Ermeni Terör Örgütleri

Atatürk’ün Hayatı, Devrimleri ve İftiralara Cevaplar

İttihat ve Terakki Kadroları

Kerkük, Musul, Güney Azerbaycan, Karabağ, Hocalı, Türkistan

Kürt İsyanları ve PKK

Siyasi Parti Dosyaları

Sol Yapılanmalar ve Radikal Sol Terör Örgütleri

Tarikatlar, Cemaatler, Batıni İnançlar ve Radikal Sağ Terör Örgütleri

Türk Bağımsızlık Savaşı (Milli Mücadele)

Kültür Sanat, Medeniyet ve Fikir

Türk Kültürü

Diğer Medeniyetler

İdeolojiler ve Siyaset

Türk Irkı (Genetiği)
Hun Devleti Zamanı

Ba-H’i-Mi’ler Ci-Hu’lar Cye-Gu'lar (Kırgızlar) Çi-Gu'lar Dinğ-Linğ’ler Du-Bo’lar Gav-çığ’lar
Hui-Ho’lar (Uygurlar)
H’i’ler (Ak Hi'ler)
H’yunğ-nu’lar (Hun Kağanları)
Ma-ginğ’ler MU-MA Tu-Çüe’ler Tığ-Lo’lar To-Ba’lar (Tabgaçlar?)
Tu-Cüe’ler (Orhun Türkleri?) Yüe-Ban’lar
Yü-Vın’lar

*** Juan-Juan'lar (Avarlar?)
Vu-Sun’lar (Hun çobanları?)
Ye-Da’lar
Yüe-Cı’lar
Tığ-Lo’lar (Töles Boyları)

Chieh-pi Oymağı
Hu-lü Oymağı
Kao-ch’e’ler
Ting-Ling'ler
Ugur
Uygurlar

*** Du-Bo’lar Hui-Ho’lar (Uygurlar) H’i’ler (Ak Hi'ler)
Oğuz Boyları

Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.

1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları: a) Kayıg/Kayı-Han b) Bayat c) Alka-Bölük/Alka-Evli d) Kara-Bölük/Kara-Evli

2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları: a) Yazgur/Yazır b) Tokar/Töker/Döğer c) Totırka/Dodurga/Dödürge d) Yaparlı

3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları: a) Avşar/Afşar b) Kızık c) Beğdili d) Karkın/Kargın

Üç-Oklar: İç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.

1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları: a) Bayundur/Bayındır b) Beçene/Beçenek/Peçenek c) Çavuldur/Çavındır d) Çepni

2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları: a) Salgur/Salur b) Eymür/Imır/İmir c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu d) Yüregir/Üregir

3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları: a) Iğdır/Yiğdir/İğdir b) Beğduz/Bügdüz/Böğdüz c) Yıva/Iva d) Kınık
Tarihteki Altay Kökenli Halklar

Çiğil Türkleri
İskitler
Kimmerler
Sarmatlar
Sabar (Sabir-Suvar)
Alan Türkleri
Kuşanlar
Kıpçaklar (Kuman-Kıpçak Hanlığı)
Kumanlar (Kuman-Kıpçak Hanlığı)
Massagetler

Tartışmalı Olanlar

Hurriler
Etrüskler
Sümerler (Kengerler)
Arsaklılar (Pathia)
Amazonlar Olmekler (Aztekler)
Kızılderililer (Mayalar)
İnkalar

Türk Kağanlıkları

Büyük Türk İmparatorlukları Türk Devletleri Türk Hanlıkları Türk Atabeylikleri Anadolu Beylikleri Dağılan Cumhuriyetler 21. Yüzyılda Bağımsız Türk Devletleri 21. Yüzyılda Özerk Türk Devletleri

Günümüzdeki Turan (Altay) Halkları

Balkanlar - Anadolu- Suriye - Irak

Balkan Türkleri (Selanik - Makedonya - Bulgaristan)
Gora Türkleri (Kosova)
Irak Türkmenleri (Kerkük,Musul,Telafer-Türkmeneli)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Macarlar - Macar - Macarca (Macaristan)
Sekeller (Sekelistan - Romanya)
Suriye Türkmenleri (Kuzeybatı Suriye)
Türkiye Türkleri (Türkiye Cumhuriyeti)

Orta Asya

Karakalpak Cumhuriyeti (Özbekistan Cumhuriyeti)
Kazak Türkleri (Kazakistan Cumhuriyeti)
Kırgız Türkleri (Kırgızistan Cumhuriyeti)
Özbek Türkleri (Özbekistan Cumhuriyeti)
Tacikistan Özbekleri (bkz:Afganistan Türkleri)
Türkmenler (Türkmenistan Cumhuriyeti)

Doğu Avrupa - Deşt-i Kıpçak

Astrahan Tatarları
Çuvaş Türkleri (Bulgarlar) (Çuvaşistan)
Gagavuzya (Hıristiyan Türkler)
Kalmuklar (Kalmuk Özerk Cumhuriyeti)
Karaylar (Musevi Türkler)
Kazan Tatarları (Tataristan Cumhuriyeti)
Kırım Tatarları (Kırım Özerk Cumhuriyeti)
Lipka Tatarları (Polonya)
Mariler (Mari El Cumhuriyeti - Rusya)
Mordvinler - Mordvinok
Saamiler (Finlandiya)
Urum Türkleri (Donetsk - Ukrayna)

Sibirya

Altay Türkleri - Altay - Altay Halkı (Altay Cumhuriyeti)
Başkurtlar (Başkurt Cumhuriyeti)
Buryatlar (Buryat Cumhuriyeti)
Çulım Türkleri (Tomsk Bölgesi Rusya)
Dmutlar - Udmurtok (Udmurt Cumhuriyeti)
Dolgan Türkleri (Taymir - Dolgan Cumhuriyeti)
Evenkler (Taymir - Dolgan Cumhuriyeti)
Hakaslar (Hakasya Cumhuriyeti)
Hanti-Mansiler (Tümen Bölgesi - Rusya)
Komiler (Komi Bölgesi - Rusya)
Mançular
Nenetler
Saha Türkleri (Saha Yeri-Yakutistan Cumhuriyeti)
Selkuplar - Güney Samoyedler (Tomsk ve Nenet Bölgesi - Rusya)
Soyot Türkleri (Tuva Cumhuriyeti)
Şor Türkleri ( Kemerova Bölgesi - Hakasya - Rusya)
Tuva Türkleri ve Duha Türkleri (Tuva Cumhuriyeti)
Tofa Türkleri (Irkutsk Bölgesi - Rusya)

Kafkaslar - İran - Afganistan
Afganistan Türkleri - (Türkmenleri) (Güney Türkistan)

Afganistan Türkleri - (+Tacikistan Kırgızları) (Güney Türkistan)

Ahıska Türkleri (Meshetya - Rusya)
Azerbaycan Türkleri (Azerbaycan Cumhuriyeti)

Balkar Türkleri (Balkarya)
Derbent Türkleri (Dağıstan)
Halaç Türkleri

Hazaralar - Güney Türkistan
Horasan Türkmenleri
İran Kazakları (Türkmensahra)
Karaçay-Malkar Türkleri (Karaçay Cumhuriyeti)

Kaşkaylar (Güneybatı İran)
Kumuklar (Dağıstan)
Nogaylar (Dağıstan)
Stavropol Türkmenleri (Rusya)
Şahseven Türkleri (İran)

Moğolistan - Çin

Bayölke Kazakları (Moğolistan)
Daurlar (İç Moğolistan Özerk Bölgesi)
Donşianlar (Gansu Vilayeti - Çin)
Moğollar , Moğol, Moğolistan
Salar Türkleri (Bkz:Salur-Oğuz Boyu)
Sarı Uygur Türkleri - Yugurlar ( Gansu Vilayeti - Çin)
Şibeler (Doğu Türkistan)
Targutlar (Doğu Türkistan)
Uygurlar (Doğu Türkistan)

Türk Mitolojisi Genel Görüntülemeye Ulaşmak İçin Tıkla

[alert variation="alert-info"]Aşağıdan Türk mitolojisi ile ilgili konuların genel olarak listelendiği başlıklara yönlendirileceksiniz.[/alert]

Altay Türk Mitolojisi Anadolu Türk Mitolojisi Budist Türk Mitolojisi Göktürk Mitolojisi Saha Türkleri Mitolojisi Sibirya Türkleri Mitolojisi (Genel) Uygur Türkleri Mitolojisi

[alert variation="alert-warning"]Aşağıdaki konular ise Türk mitolojisine yönelik özel olarak hazırlanmış çalışmalardan oluşmaktadır. Bazı bölümlerimizde yüksek lisans ve doktora tezlerinden oluşturulmuş set şeklindeki çalışmalarımızı bulabilirsiniz.[/alert]

Diğer Ulusların Mitolojileri İle Karşılaştırma Mitoloji Karakterleri İle İlgili Çalışmaların Genel Gösterimi Türk Mitolojisinde Yer Etmiş Karakterlerin Toplu Gösterimi
Türk Tarihi Zamanları (Kronolojisi)
Milattan Önceki Dönem Milattan Sonra 1. Yüzyıl Milattan Sonra 2. Yüzyıl Milattan Sonra 3. Yüzyıl Milattan Sonra 4. Yüzyıl Milattan Sonra 5. Yüzyıl Milattan Sonra 6. Yüzyıl Milattan Sonra 7. Yüzyıl Milattan Sonra 8. Yüzyıl Milattan Sonra 9. Yüzyıl Milattan Sonra 10. Yüzyıl Milattan Sonra 11. Yüzyıl Milattan Sonra 12. Yüzyıl Milattan Sonra 13. Yüzyıl Milattan Sonra 14. Yüzyıl Milattan Sonra 15. Yüzyıl Milattan Sonra 16. Yüzyıl Milattan Sonra 17. Yüzyıl Milattan Sonra 18. Yüzyıl Milattan Sonra 19. Yüzyıl Milattan Sonra 20. Yüzyıl İlk 50 Yıl Milattan Sonra 20. Yüzyıl İkinci 50 Yıl Milattan Sonra 21. Yüzyıl

Türkçe Tarih Ün-Sın (Fotoğraf Galerileri) Okunmasını Önerdiğimiz Kitaplar Türkçe Tarih Örnek Sayılar Tarihte Bugün Turan Haritası Türkçe Adlar Özlü Sözler

Yazarlarımız
Celal Öcal
Cihan Oktay
Cihan Yalvar
Hakan Şahin Necat Çetin
Nuray Bilgili
Ümit Doğan
Yasemin Gül

*******Eksik ve yanlış bilgi için doğrusuyla birlikte [email protected] a e-posta gönderiniz. Türkler ve ülkeler hakkında ayrıntılı bilgi almak için betin sağ üstüne bulunan arama yap bölümünü kullanabilirsiniz.