Yükleniyor...

Tarihçi

Bot/Robot

Yazı Hakkında

Yazı Kategorileri
Yayınlanma Tarihi 14 Şubat 2017 - 19:00
Son Düzenlenme Tarihi 14 Şubat 2017 - 18:48
BABÜR İMPARATORLUĞU’NDA TÜRKÇE

BABÜR İMPARATORLUĞU’NDA TÜRKÇE

Yrd. Doç. Dr. Péri Bedenek

Makalenin son bölümü:

Türkoloji ile ilgili araştırmalar, Babür’ün Hindistan’ını Türkçe çalışmalar açısından ümit verici bir alan olarak keşfetmiştir. Alan çalışması henüz başladı, daha çok veri toplanıyor fakat burada verilen yetersiz sonuçlara rağmen, Hindistan’ın 16. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdüren zengin bir Türkçe geleneğe tanıklık ettiği kesin olarak belirtilebilir. Türkçe, sadece Türk atalarının hamileri etrafında toplanan birçok şairin geliştirdiği bir edebi araç değil, aynı zamanda sarayda ve orduda kullanılan bir iletişim aracı olmuştur. Türk olmanın bilgili olmakla aynı anlamı taşıdığı, Türk kökenleri olmayan insanlar tarafından da öğrenildi. Çoğunlukla onların yararına, Türkçe dilbilgisi, sözlük ve kelimeler üretildi. Bu çalışmalar, Hindistan’da kullanılan Türkçenin bütün lehçelerini araştırmak açısından bize yardımcı olacak ve cevapsız sorulara bir cevap verecektir.

BEDENEK, Yrd. Doç., Péri (Çev., Gökçen Sert), “Babür İmparatorluğunda Türkçe”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, C: 8.

+1 Beğeni ziyaretçilerin beğenme sayısı

Tüm Zamanlar

Tüm zamanlar görüntülenme
+8
İstatistikler 2019 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır.