0

Mağdur olduğunu iddia eden isyan arifesinde bir şehzadenin babasına yazdığı mektubu okuduğum video için bkz:

Şehzade Bayezid’in babası Kanuni Sultan Süleyman ile yaşadıkları sorunları açık bir Türkçe ve net bir ifade ile yazdığı mektupları oldukça dikkate değerdir. Kardeşi Şehzade Selim ile büyük anlaşmazlık içinde olan Bayezid, Amasya civarına gelse de ısrarla Ankara’da bulunmayı talep ediyordu.

Bir önceki mektubunda Amasya’da bulunmayı istemeyen hatta “bu şehirden ürkdüm” diye ifade eden Bayezid bu mektubunda Çorum civarına geldiğini belirtiyor. Mektubuna “kulunuzum, kurbanınızım, ayağınızın turabıyım, başım yolunuza feda olsun, bu hâksâr bendenizi feramuş (unutmak) etmeyiniz” gibi uzunca bir saygı ve itaat ifadelerine yer veren şehzade bazen “bu kulunuza zulmettiniz” gibi sert ifadelere de yer veriyor.

“Şehzade Selim’in yanına nice beylerbeyiler toplanırken ses çıkarmıyorsunuz benim yanıma mazul bir sipahi gelecek olsa icazet vermiyorsunuz” bâbında ifadelere yer veren Bayezid kendi adamlarını tahsil için bile olsa kullanamadığını söylüyor. Sivas Beylerbeyisinin kendisine zorluk çıkardığını, adamlarını hapsettiğini belirtiyor. Teke ilinden Kara Şahin adında bir sipahisini öldürüp kellesini İstanbul’a gönderdiklerini yazan Bayezid, tüm bu işlerin ardında kardeşi Şehzade Selim olduğunu üstü kapalı da olsa ima ediyor. Çorum civarında bulunsa da burada kuraklık olduğu için çayır bulunmadığından dolayı mecburen Ankara civarına geldiğini açıklamaya çalışmış.

Son olarak da babası Sultan Süleyman’ın sen şarap içmeye heves ediyormuşsun terk edesin diye yazdığına cevap olarak “Sultanım ben şarab içmezim, tevbelüyüm, estağfirullah, şöyle bilesiz şarab içeni dahi sevmezim” ifadeleriyle kendisini savunmuş.

Kaynak:

Şehzade Bayezid’in babası Kanuni Sultan Süleyman yazdığı mektubu. Bakınız: Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Evrak (TSMA.e), 0657

Talha Hızal
1990 senesinde Tarsus’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Aydın’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü 2013 senesinde bitirdi. 2014-2015 senelerinde Harp Akademisi Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Harp Tarihi ve Strateji bölümünden özel öğrenci statüsünde yüksek lisans dersleri aldı. 2015 senesinde başladığı yüksek lisans eğitimini 2018 senesinde Prof. Dr. Hasip Saygılı danışmanlığında hazırladığı “Menteşe (Muğla) Sancağında Eşkıyalık (1914-1918)” adlı tezle tamamladı. 2013 senesinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde Osmanlı Türkçesi Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Osmanlı Diplomatikası, İstanbul şehir tarihi ve kültürü, Cihan harbinde eşkıyalık ve casusluk, harp tarihi, asayiş tarihi gibi konular hakkında araştırmaları mevcuttur. Halen ismini taşıyan YouTube kanalında farklı dönemlere ait Osmanlı Arşiv Belgeleri okumaları ve yorumlamaları yapmaktadır.

Türkler Barbar mı?

Önceki yazı

Atatürk neden elini ceketinin içerisinde tutuyor?

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Belgelerle Tarih Okuması