0

Bir memurun meşhudatına mübeyyin olarak verdiği müzekkere, küçük lahiya, rapor, ilaveten ticarette yevmiye defteri, geminin limanda bulunduğu müddetçe vukuatının kayıt olunduğu defter, seyir jurnali, esnayı harekette vukuatın defteri, günlük ve gazete.[1]


[1] Çelebi, “II. Abdülhamit Döneminde Balkanlar İle İlgili İstihbarat Raporları“, s. 71.

 J
Türkçe Tarih

Jirondenler

Önceki yazı

Jülyen Takvim

Sonraki yazı

Yorumlar