0

İnsanların üniter iradesinin sembolik bir görüntüsü olarak Fransız Devrimine öncülük eden siyasi birlik,[1] Devrimi desteklemek ve ilerletmek için kulüplerde bir araya gelen insanlar,[2] politik idealizm örneği.[3] Kelime Paris’teki Dominik manastırının adı olan Jacobinden gelse de daha sonraları tepeden inmecilik, halktan kopuk olma, halkın isteklerini dinlemeksizin ve iradesini saymaksızın onun adına kararlar alma, halk için olsa bile halka rağmen harekete geçme ile özdeşleşmiştir.[4]


[1] William W. Sokoloff, “Jacobinism”, The Encyclopedia of Political Thought, John Wiley & Sons Ltd. 2014, s. 1.

[2] Isser Woloch, Jacobin Legacy: The Democratic Movement under the Directory, Princeton University Press 1970, ss. 3-18.

[3] Stuart Andrews, The British Periodical Press and the French Revolution 1789-99, Palgrave Macmillan 2000,  s. 204.

[4] Sokoloff, “Jacobinism”, s. 1. ; Emrah Gülsunar, Jakobenizm ve Kemalizm: Eleştirel Bir Karşılaştırma, İstanbul: Yordam, 2015, s. 17.

 J
Türkçe Tarih

İttihad-ı Anasır

Önceki yazı

Jandarma Umum Kumandanlığı

Sonraki yazı

Yorumlar