0

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek İçin gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak görevleri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası. Jandarma görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı, Bakana karşı sorumludur.[1]


[1] Resmi Gazete, 7 Ekim 1920.

 J
Türkçe Tarih

Jakobenizm

Önceki yazı

Jeopolitik

Sonraki yazı

Yorumlar