0

Fransız İhtilalinde burjuvayı temsil eden ve Alphonse de Lamartine’nin 1847’de ünlü Histoire des Girondins’i yayınlamasından sonra evrensel hale gelen[1]  krala yakın grup.[2]

[1] Frederick A. de Luna,”The “Girondins Were Girondins, after All”, French Historical Studies, vol. 15, no. 3, Spring, 1988, ss. 506-507.

[2] Patrice Higonnet, “The Social and Cultural Antecedents of Revolutionary Discontinuity: Montagnards and Girondins”, The English Historical Review, vol. 100, no. 396 , July 1985, s. 513.

 J
Türkçe Tarih

Jeostratejik

Önceki yazı

Yorumlar