0

Özellikle askeri stratejiyi planlama ve politikacılara pratik önerilerde bulunma ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıkan,[1] coğrafi gerçeklikler ile uluslararası meseleler arasındaki ilişkileri açıklamayı vaat eden coğrafyanın bir alt kolu,[2] tarihî olayların anlaşılmasına yarayan toplu ve sistemli bir coğrafya bilgisi.[3]


[1] Ali Hasanov, Jeopolitik, (çev. Azad Ağaoğlu-Fuad Şammedov), İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2012, s. 15.

[2] Ramazan Özey, Jeopolitik, İstanbul: PEGEM Akademi, 2017, s. 1.

[3] Halil Demircioğlu, Roma Tarihi, c. I, Ankara: TTK, 1987, s. 2.

 J
Türkçe Tarih

Jandarma Umum Kumandanlığı

Önceki yazı

Yorumlar