0

Stratejik açıdan coğrafi unsurların incelenmesini ve stratejik sonuçlar çıkarılmasını, politik çıkarların stratejik yönetimini, bir başka deyişle stratejinin coğrafi gerçeklere dayanarak oluşturulması.[1]


[1] Bülent Şener, “Tarihsel Boyutlarıyla Boğazlar’ın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi”, JASSS, sy. 35, Yaz 2015, s. 334.

 J
Türkçe Tarih

Jirondenler

Sonraki yazı

Yorumlar