Topal Osman Paşa

Topal Osman Paşa -   Tuğrul Çavdar 2019 fontu
Topal Osman Paşa - Tuğrul Çavdar 2019 fontu
Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Tarihimizin Osmanlılar çağında Osman adını taşıyan birkaç büyük vardır ki Topal Osman Paşa bunlardan birisidir. Büyük vatan çocuğu Namık Kemal’in baba tarafından atası olan Osman Paşa, hayatı ve bilhassa hayatının sonu ile lük için örnek kahramanlar arasında yer almak talihine erenlerdendir

Adının sonuna paşalık unvanı takılmadan önce, Osman, bir ağa idi. Osman Ağa, daha geçliğinde zekâsını ve kahramanlığını gösterebilecek fırsatlar bulmuştu. Bunlardan bilhassa bir deniz kavgası ünlüdür: a giderken, bindiği gemi, İspanyol korsanlarının saldırısına uğrayan Osman Ağa, Hıristiyanlarla pek yaman vuruşmuş, fakat kavganın sonunda tutsak olmuştu. Osman, bu kavgada ayağından bir yara almıştı ki, sonradan tamamen geçmeyen bu yara kendisine ebedî bir şeref gibi “topal” unvanını bırakmıştı.

Gemi ile birlikte korsanlara tutsak olan Osman, ’ya götürülmüştü. Orada bir Fransız ile anlaştı, Fransız, Topal Osman’ı tutsaklıktan ardı. Sonra yurduna dönmesini de temin etti. Topal Osman, Fransız’ın bu iyiliğini hiç unutmamış, kendisine, bilhassa sonradan büyük mevkilere çıkınca pek çok ikram ve lütuflarda bulunmuştur.

Osman Paşa, verilen vazifelerde gösterdiği başarılarla yüksele yüksele vezirler arasına girdi. Çağının Venedik savaşındaki hizmeti bilhassa önemlidir. Daha sonra Mora seraskerliğinde, Rumeli beğlerbeğiliğinde bulundu. Ve sonunda bir Osmanlı ’ü için çıkabilecek en büyük ma olan sadrazamlığa kadar yükseldi. Korsan kavgasının topal kahramanın sadrazamlığı hayatının son yıllarında yaşlılık çağındadır.

Topal Osman, sadrazamlıktan düştükten sonra Trabzon’a vali yapılmıştı. Yaşı yetmişe varmış, devlet ve millete yıllarca hizmetler etmiş olan Paşa, Trabzon valiliğine giderken, artık ömrünün son günlerini mutlak bir dinlenme içinde geçirmek ve bu tatlı son günler arasında Tanrısı’na rahatça kavuşmak hakkını da mıştı. Fakat talih, onun için daha büyük şerefler hazırlamış, ününü ebedileşcek son bir fırsat hazırlamıştır:

On sekizinci yüzyılın ikinci yansında, Afşar leri’nden Nadir, tahtını ele geçirerek, Acemlerin başına geçmişti. Bütün büyük başları gibi, sahip olduğu devletin sınırlarını büyütmek isteyen ve büyüten Nadir, iye’nin doğu taraflarında gerçek bir tehlike olmuştu. Osmanlı iye’si, bu tehlikeyi yok etmek mecburiyetini duydu. Fakat Nadir, yaman bir kumandan ve kahramandı. Onu ezebilmek için, büyük bir başa ihtiyaç vardı. hükümeti, Doğu’daki tehlikeyi bildirmek üzere hazırladığı ordu için aradığı kumandanına. Trabzon valiliğinde son günlerini geçirmekte olan kocamış topalın şahsiyetinde buldu. Osman Paşa, doğu orduları serdarlığa seçildi.

Büyük vatan şairimizin ulu atası, soyumuzun Afşar kolunun yaman çocuğu Nadir ile iki kere çarpışmıştır. İlk karşılaşma 1773 yılı Temmuzu’nda oldu. Biri Osmanlılık, öteki Acemlilik adına vuruşan iki kumandanı karşılaşmadan önce birbirlerine mektuplar göndermişlerdi. Topal Osman, mağrur hasmına yazdığı yazılarda çok gurursuz bir dil kullanıyordu. Çünkü o, asıl şiddetini er meydanı olan savaş ında gösterecekti.

İlk karşılaşmada Nadir’in gösterdiği büyük kahramanlıklar, önceleri lıları iyi duruma soktu ise de, sonunda iye leri’nin ordusu yaşlı kumandanlarının yüzünü ak çıkardılar. ordusu yenildi. Nadir savaşın şerefini karşısındaki ordunun kendi kanından olan kumandanına bırakarak kaçtı. Fakat Nadir, bir kere yenilmekle her şeyi kabul edecek insanlardan değildi. Osman Paşa’nın kendisini kovalayamamasını fırsat bilerek bir müddet sonra eskisi kadar büyük bir kuvvet topladı. Yeniden sınırı geçerek, ’dan hiçbir yardım göremeyen Osman Paşa’nın şuradan buradan topladığı ordusunun karşısına dikildi.

Bu çarpışma Topal Osman Paşa’nın son savaşıdır. , bu savaşı pek büyük kahramanlıklar göstermiştir. O kadar ki, bir aralık yaralandığı halde, ordusunun maneviyatını bozmamak için, gene dövüşe devam etmiştir. Denilebilir ki bütün ordusunun yapamadığı şeyi, o, adeta tek başına yapmıştır.

Nadir’in bu kahramanca saldırışları ve hareketleri, Osmanlı ordusunun bozulmasına sebebiyet verdi. Paşa ayağının sakatlığından dolayı, hususî arabası içerisinden idare ettiği savaşın sarpa sardığını görünce, büyük bir askerlik gücü göstererek dağılmakta olan ordusunu topladı ve lılar’a karşı yeniden saldırttı. Fakat Nadir bu orduyu gene bozmasını bildi. Osman Paşa da gene topladı. Ancak bir an geldi ki Topal kahraman, kumandasındaki ordunun savaşı kaybetmek üzere olduğunu anladı. Çünkü Osmanlı ordusunda büyük intizamsızlık hâsıl olmuştu. Zafer düşmana gülüyordu, ömrü şanlarla dolu olan bu yaşlı Osmanlı paşası, zafer tacının, yurduna saldıran adamın başına geçmesine razı olamazdı. Ordusundaki intizamsızlığı kılıcı ile düzeltmeye, düşmanı yiğitliği ile alt etmeye karar verdi. Adamlarının yardımı ile atına bindi. Omuzlarına çöken yetmiş yılın ağırlığı sanki birdenbire yok oluvermişti. Kocamış paşa kılıcı elinde, erlerinin önünde Acem ordusu saflarına daldı.

Bu saldırış yaman oldu. O kadar yaman oldu ki bir an öncesinin üstün durumlu Acem ordusu sarsıntılar geçirmeye başladı. Topal Osman, yetmiş yaşından beklenmeyen bu görülmemiş atılışı ile, az daha zaferi Nadir’in elinden alıyordu. Lakin, Paşa’ya bu kahramanlık vakasını hazırlamış olan talih ondan en büyük insanlık rütbesini de esirgememişti. Topal Osman, saflarından gelen iki kurşunla bu rütbeyi de dı. Kafasına rastlayan kurşunlar, koca Osman’ı yere yıktı. Erlerinin sonuna kadar vuruşması sonucu değiştirmedi. Nadir üstün gelmiş. Osmanlı ordusu yenilmişti.

Osman Pasa.. Bu, topal bir kahramanın adıdır. Bu kahraman, adının başında büyük bir şeref nişanı gibi duran topallık unvanını gençlik çağlarında mıştı, ömrünün sonunda ise torunu vatan şairi Kemal’in:

Mevt ise son rütbesidir askerin!

Mısrası ile söylediği büyük gerçeği, ölüm ından kucaklayarak gençliğinin şeref nişanının yanına koydu, ‘Topal Şehit’ unvanını aldı.

Kaynakça
Makale yazarı :
Nejdet Sançar
Bibliyografya :
Kaynak :

Irkımızın Kahramanları, Aylı Kurt Yayınları, 1943, s. 47-49

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Memleket nereye gidiyordu?

Üçüncü sınıfta derslere başladığımız zaman artık genç dimağlarımız derslerden başka şeylerle de ister istemez meş­gul

Çuvaşların tanrı inancı

Çuvaşlardaki Tanrı anlayışı ile diğer Türklerdeki Tanrı anlayışı arasında benzErlikler vardır. Çuvaş dininin araştırmacılarından biri

Kuzey Türk boyları

Çin ve Çin sınırlarındaki çevre, M.Ö. II. yüzyıla kadar, Franke’nin tabiri ile sistem şekline girmiş

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku