Kür Şad

Kür Şad - Tuğrul Çavdar 2019 fontu
Kür Şad - Tuğrul Çavdar 2019 fontu
Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Gök sülalesinden olan , tarihimizin baş kahramanlarındandır. O; eşsiz zaferler mış bir kumandan veya büyük topraklarda söz yürütmüş bir hükümdar değildir. Dünyanın tanıdığı ünlü yiğitlerden de olamamıştır. , tarihin sayfaları arasında sıkışıp kalmış bir vakanın baş kahramanıdır ki bu vakasıyla ırın en namlı yiğitlerinin yanında ve hatta başında yer almak hakkını mıştır. O vaka şudur: ’in ıra karşı yüzyıllarca takip ve tatbik ettiği bir siyaset vardır. Pusat gücü ve askte alt edemediği leri, milliyetlerini unutturarak yenmeye uğraşmak… , prens ve beğleri arasında geçimsizlik tohumları atmak ve güzel prenseslerini eline göndermek suretiyle bu maksatlarına varmaya uğraşmışlardır. Bu siyasetin, tarihimizin şanlı bir bölümü olan Gök ler’in çağında büyük bir ustalıkla tatbik edildiğini görüyoruz.

552 tarihinden başlayarak hâkimiyetini ellerinde bulunduran Gök ler, ’i de tepeledikten sonra, altıncı yüzyılın ikinci yarısında ’nın en güçlü devleti haline gelmişlerdi. Fakat ’in o her zamanki siyaseti, yedinci yüzyıldan sonra Gök ler’i güçten düşürmeye başladı. Günden güne kuvvetlerini kaybeden Gök ler, 630’da ’den büyük bir yumruk yediler. Bu tarihte , daha önceleri kendilerini birçok kereler tepelemiş olan Doğu Ganı Kiyeli’yi hile ile yendiler ve tutsak ettiler. elinin doğu topraklarına bu suretle sahip olduktan sonra siyasetlerine devam ederek yüzyılın ortasından başlayarak bütün Gök ülkesini ele geçirdiler.

lük için büyük bir tutsaklık çağı başlamıştı. Bu çağ 680 yılına kadar sürdü. Bu müddet içinde ler istiklallerini arabilmek ülküsü ile birkaç hareket yaptılar. Bunların en ünlüsü 639’da olandır.

, Gök ülkesinin doğu parçalarını ele geçirip de buralardaki leri küme küme topraklarına dağıtırlarken, da diğer prenslerle birlikte yurdundan uzaklaştırılmış, düşman ellerinde tutsaklık hayatı yaşamaya başlamıştı. beğlerinden kimisi tutsaklığa dayanamayıp ölür ve kimisi de yasından istiklalini yeniden armak için bir ihtilal yapmaya karar verdi. Bu fikirle bir cemiyet kurdu. Kırk bu ihtilal cemiyetine girdiler. , hükümdarını öldürmek ve sarayında tutsak bulunan Gök prenslerinden Holuku’yu ’a kaçırıp kağan yapmak kararını vermişti. Bu suretle istiklâl ulacak ve bütünlüğü yeniden ılacaktı.

ve arkadaşları, sık sık geceleri şehri gezen hükümdarı sokakta öldüreceklerdi. Fakat ihtilalin yapılacağı gece hava bozdu. İmparator sarayından çıkmadı. , ihtilali hükümdarın sokağa çıkacağı başka bir güne bırakmayı doğru bulmadı, durulmasından çekindi. Her ne pahasına olursa olsun o gece meseleyi halletmek istedi. Bu fikirle düşman hükümdarını yuvasında yok etmek için kırk bir er sarayına saldırdılar.

Çarpışma pek nispetsiz oldu. İhtilalci ler, tarihin de bildiği bir sayıda, kırk bir kişi idiler. İmparatorun sarayını koruyan ise ancak Tanrı’nın bilebileceği bir çoklukta bulunuyordu. Buna rağmen ve arkadaşları pek yiğitçe vuruştular. Lakin sayıca pek az olduklarından saraya girip hükümdarını öldürmek başarısını gösteremediler. in çokluğu karşısında çekilmek zorunda kaldılar. ve vuruşmada arta kalan diğer ihtilalciler imparatorun ahırına saldırarak en güzel atları ele geçirdiler ve kaçtılar. İhtilalci lerin arkasına düşen , ’ı bir ırmağı geçerken yakaladılar. İhtilalin başı olan Gök çocuğu, istiklali ülküsü yolunda şehit düştü. Bu işlerden hiç haberi olmayan Holuku da diğer bir yere sürüldü. İhtilal böylece bastırıldı.

Tarihte birçok ihtilaller görülmüştür. Zalim bir sülaleyi veya hain bir idareyi yıkmak için yapılan ihtilaller vardır. hükümet devirmek için girişilen ihtilallere de rastlanır. Bu ihtilallerin hepsinde aynı milletten bazen sayısı pek çok insanların kanı akmış ve umumiyetle ihtilali başaranlar iş başına geçmişlerdir. ’ın kırk arkadaşıyla birlikte 639’da yaptığı ihtilal bunlardan hiç birisine benzemez. Bir kere İhtilali’nde hiçbir şahsi düşünce yoktur. , büyük bir ülkü, istiklali ülküsü için ileri atılmıştır. Böyle olmasa Holuku’yu eline kaçırıp kağan yapmaya kalkmaz, o yere kendisi çıkmak isterdi. Sonra 639 ihtilali kahramanları için maddi imkân da güler yüzü gösteren bir dost değildir. Kırk bir yiğidin hiç çekinmeden ezmek üzere çarpıştıkları düşman sayısının çokluğu ve tutsak ihtilalcilerin ellerine geçirebildikleri pusatlarla, imparatoru koruyucularının pusatları arasındaki fark unutulmamalıdır. Ve bir de kırk bir tutsak edilmiş bir milletin çocukları, düşman ise yenmiş ve hâkim bir ordunun askerleridir. Buna rağmen ve kırk arkadaşı ileriye atılmaktan çekinmemişler ve en büyük kahramanların vardıkları sonuca ulaşıp bir daha geri dönmemişlerdir.

İhtilali, ilk bakıma istiklal fedailerinin lük yolunda şehit düşmesiyle sonsuz kalmış gibi gözükür. Gerçekte ise çok büyük bir sonuç doğurmuştur. imparatoru tutsak olarak yaşayan kırk bir korkusuz çocuğunun, sarayına böyle hiç çekinmeden saldırışından o kadar ürkmüştür ki, ileride yenileriyle karşılaşmamak düşüncesi ile, ülkesine parça parça dağıtılan leri tekrar kendi yurtlarına göndermiş ve Gök ler’e kendisine sözle tabi olmalarını kafi görmüştür. ırkını büyük bir tehlikeden ve belki de yok olmaktan aran bu olay, ile arkadaşlarının kanı pahasına elde edilen bir sonuçtur.

tarihin sayfaları içinde gizli kalmış bir kahramanın adıdır. Fakat bu ad, yalnız bu yiğit Gök çocuğuna ait sayılmaz. adında, namları belirsiz diğer fedainin maneviyatı da gizlidir.

göklerinde, yüzyıllar içerisinde sayısız güneşler görülmüştür. , bunların en parlaklarından biridir. O, kanlı bir ufkun ardından kaybolalı bin üç yüz yıl oluyor. , o günden beri yok; fakat ’lık ruhu göklerinin ebedî bekçisidir.

Kaynakça
Makale yazarı :
Nejdet Sançar
Bibliyografya :
Kaynak :

Irkımızın Kahramanları, Aylı Kurt Yayınları, 1943, s. 12-13

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Türk kadınları…

kadınlarımızın her millette olduğu gibi, bizim milletimiz için de ne kadar yüksek ehemmiyeti olduğunu söylemeğe

Kazakça Dersleri – 12

11. dersi şimdilik atlıyorum, ileride oraya duyulan geçmiş zamanla ilgili bir kaç alıştırma koyacağım. Eğer

Uygurca 50. Ders

Ellikinçi (50-) Ders – Xizmet ve Sodigerçilik Yaqupçan Adildin Cennifér toğriliq añlap Cennifér bilen körüşti

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku