İlhamın kaynağı Çanakkale’de!

 

“Savaşta şart olan cesaret, metanet ve feragattir. Hiçbir propagandaya kapılmayarak milli bir dayanışma kurabilen bir millet her zaman bir Çanakkale müdafaası yapabilir. Aksi takdirde bütün hayaller, bütün emeller, bütün dilekler boştur ve hiçtir.”

“Binaenaleyh gençlerimize şunu tavsiye etmek isterim ki Çanakkale tarih boyunca nice kahramanlıklar gösteren milletimizin “hasta adam” diye yaftalandığı bir çağda, Türk devletinin tarihine son vermek için bir suikasta sahne olan bir yerdir.”

“Bu suikastı önlemek için topraklarımızın yetiştirdiği yüz binlerce Mehmet’in cesetleri orada gömülüdür. Dedelerimizin kaybettiği kolları, bacakları, hatta kafataslarının birer parçaları hep orada, yaşayan ölüler diyarındadır. Onları gez ve gör, vatan müdafaasının en güzel örneğini orada göreceksin.”

“Orası sarsılmayan ve korkmayan Türk milletinin şerefli tarihine eklediği eşsiz bir zafer meydanı, hasımlarımızın ebedi bir matem alanıdır. İstiklal savaşımızın, Sakarya’nın, Dumlupınar’ın kahraman er ve subayları zafer tılsımını hep bu meydandan almış, onu son nefesine kadar kullanmış, dünyada nispet kabul etmeyen başarılar elde etmiştir. Sen de bu vatanın bir evladı olarak yaşadığın müddetçe ilhamını bu kaynaktan temin et”

Bolvadinli Mehmet Sinan Bey

Kaynak:

Miralay Süleyman Şakir, Cepheden Hatıralar Altıncı Fırka Çanakkale Harbinde, Vadi yay., Ankara 2006, s. 10.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 

Haber Bültenimize Kaydolun

Türkçe Tarih'in yeni içeriklerinden en önce siz haberdar olun.

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

Kurt içerikli atasözleri

Kurda konuk giden köpeğini yanında götürür (Türkiye Türkçesi)Kurdun konaklığına get, köpeği de ardından apar (Kazak Türkçesi)Börünen dost olsan, itin yanında olsun (Kırım Türkçesi)İt ilen yolda ol ama çomağı elinden yere…

Tufan Efsanesi

Şamanist Türk boylarında söylenen Dünya Tufanı efsane­sine ait rivayetler birçok folklorcu ve seyyahlar tarafından tesbit edilmiştir. Bu efsanelerin temelini müslüman ve hıristiyan kay­naklarından gelen “ Nuh Tufanı hikâyesindeki unsurlar teş­…

Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor

Atatürk, çocuklara karşı büyük bir sevgi, saygı ile karışık bir sevgi besler ve gösterirdi. Çocukların saflıklarıyla içlerinden geldiği gibi konuşmaları O’nun hoşuna giderdi. İlk defa Cumhurbaşkanlığına seçildiği sıralarda idi. Bir…