0

Zamanının çoğunu tarih çalışmalarına ayıran Atatürk, artık bu faaliyet­lerin bağımsız bir kuruluş tarafından yapılması zamanının geldiği düşüncesindeydi. Bu sebeple, Nisan 1930’da Ankara’da toplanan Türk Ocakları’nın VI. Kurultayı’nın son günü kongreye Afet İnan tarafından, Atatürk’ün direk­tifleri ile hazırlanmış olan bir önerge sunulur. Bu önergede;

“Türk tarih ve medeniyetini İlmî surette tetkik etmek için hususî ve daimî bir heyetin teşki­line karar verilmesini ve bu heyetin azasım seçmek selahiyetinin Merkez Heyeti’nde bırakılmasını teklif ederiz”deniliyordu.

Böylece söz konusu kongrede Türk Ocakları Kanunu’na “Merkez Heyeti Türk tarihi ve medeniyetini ilmi bir surette tetkik ve tetebbu eylemek vazife­siyle mükellef olmak üzere bir Türk Tarihi Tetkik Heyeti teşkil eder” madde­sinin ilave edilmesi kabul edilmiştir.

4 Haziran 1930’da çalışmalarına başlayan heyet, aynı yılın sonlarına doğru sadece 100 adet basılarak erbaşının görüşlerine sunulmak üzere “Türk Tarihinin Anahatları” adlı 606 sayfalık bir kitap yayınladı. Atatürk’ün tel­kinleri ile hazırlanan bu kitap ve ileride yayınlanacak olan diğer eserlerle ya­pılmak istenilen, yalnızca, Batının üstün Avrupa merkezli tarih yaklaşımla­rına bir tepki ve Türklüğün geleceğine yön vermeğe çalışmaktır. Ona göre; “bu kitapla istihdaf olunan asıl gaye, bugün bütün dünyada tabiî mevkiini is­tirdat eden ve bu şuurla yaşayan milletimiz için zararlı olan bu hataların tas­hihine çalışmakur. Aynı zamanda bu, son büyük hadiselerle ruhunda benlik ve birlik duygusu uyanan Türk milleti için millî bir tarih yazmak ihtiyacı önünde atılmış ilk adımdır.”

Türk Tarihi Tetkik Heyeti Mart 1931 ‘de Türk Ocakları’nın kapanması üzerine, çalışmalarını bağımsız olarak yürütmüş, Atatürk’ün direktifleri ile 15 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adını almışür.

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin ilk faaliyeti liselerde ders kitabı olarak okutulmak üzere dört ciltlik bir tarih kitabı hazırlamak olmuştur.

Türkçe Tarih

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Önceki yazı

Hatay Arkeoloji Müzesi

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Atatürk Dönemi