Generic selectors
Sadece birebir eşleşmeler
Başlıkta ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara
Türk Dili - Türkçe

Dîvânu Lugâti’t-Türk’e göre Oğuzca

Divanü Lügat-it-Türk’te Oğuzca için verilen bilgilerin Türk dili tarihi bakımından nasıl bir anlam taşıdığını belirttikten sonra, şimdi bunları tanıklama ve gereğince açıklayabilme bakımından, Kâşgarlı’nın Oğuzca

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

İstanbul Türkçesi hangisidir? – II

İstanbul’da birkaç sınıf vardır ki lehçelerinin tarz ve edaları başka başkadır. Bu sınıfların başlıcaları şunlardır: 1- Eski edebiyat taraftarı olan terkipçi şâ’irler. 2- Ulema ve

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

Lisanın sadeleşmesi

Diyorlar ki: “Uğraşmaya ne hacet? İşte lisânımız kendi kendine sadeleşiyor. Yarım asır sonra ne Arapça Acemce terkipler kalacak; ne de ma’nâsını bilmediğimiz lüzumsuz kelimeler… Bir

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

Kelimelerin manaları nerededir?

Biz hâlâ bugünkü hakikate asla uymayan kurûn-ı vustâ mefhumlarıyla düşünürüz. Hiçbir neticeye varmayan bütün münakaşalarımıza sebep işte bu mefhum mes’elesidir. İctimâ’iyyatta, ulûmda, siyasiyatta olduğu gibi

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

Bu ses senin

İstanbul’un, süslü, güzel, velveleli ufkundan Bir ses çıkıp yükselir. Uzaklara uçar gider eski bir Türk okundan Kısrağında daha zorlu bir tizlikle, sonra bir Fırtınadır kopartır;

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

Türkçe’ye kimler “Osmanlıca” der?

Kabilelerin birleşmesinden iller, illerin birleşmesinden milletler çıkar. Lisânı bir olan halka “millet” denir. Milletler hep lisânla ayrılır. Türkler Turan’da oturan bir millettir. Ve lisânları asıl

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

TÜRKÇEYE KARŞI ENDERUNCA

Atalarımız: “Bir bela bin nasihat değer…” demiştir. Son uğradığımız felaketler de bizi uyandırdı. Türkler milliyetlerini idrake başladılar. Bu millî idraki görmeyen, inkâr eden muta’assıblara laf

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

Türk sözü

Şimdiye kadar birçok kitaplar ve risaleler çıktı. Kimse alıp okumuyordu. Muharrirler: Ah bizim Türkler… diye başlarını sallıyorlar ve: Ah, hiç okumayı sevmiyorlar, bu hâl ile

Devamını oku »

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uygurca 6. Ders

Altinçi (6-) Ders – Ayriliş Naxşisi 1 — Uluğ söygü

Yeni lisan

Eski Lisan Nedir? Asla konuşulmayan, Latince ve İbrânice gibi yalnız

Hunların si̇lahları

Hunlarda ağır silahlar, birkaç geleneğin etkisiyle III. yüzyıla doğru ortaya

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın