Türk Dili - Türkçe

Dîvânu Lugâti’t-Türk’e göre Oğuzca

Divanü Lügat-it-Türk’te Oğuzca için verilen bilgilerin Türk dili tarihi bakımından nasıl bir anlam taşıdığını belirttikten sonra, şimdi bunları tanıklama ve gereğince açıklayabilme bakımından, Kâşgarlı’nın Oğuzca

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

Planlı dil çalışması

Üniversitelerimizin İlmî Kontrolü Altında Bir Ulûm Akademisi Ve Bunun Türk Dili Şubesini Kurmalıyız Sesli harfi olmayan Arap alfabesi İslâm kavim­lerinin yazı dilleri, bu kavimlerin mânevî

Devamını oku »
Tarih

Dil Devriminde Çeşitli Görüşler

Dilde sadeleşme hareketinin başladığı ilk Tanzimat yıllarından itibaren, günümüze kadar, bu konuda çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. O günden beri hep birbiri ile tartışma halinde olan

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

İstanbul Türkçesi hangisidir? – II

İstanbul’da birkaç sınıf vardır ki lehçelerinin tarz ve edaları başka başkadır. Bu sınıfların başlıcaları şunlardır: 1- Eski edebiyat taraftarı olan terkipçi şâ’irler. 2- Ulema ve

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

Lisanın sadeleşmesi

Diyorlar ki: “Uğraşmaya ne hacet? İşte lisânımız kendi kendine sadeleşiyor. Yarım asır sonra ne Arapça Acemce terkipler kalacak; ne de ma’nâsını bilmediğimiz lüzumsuz kelimeler… Bir

Devamını oku »
Türk Dili - Türkçe

Kelimelerin manaları nerededir?

Biz hâlâ bugünkü hakikate asla uymayan kurûn-ı vustâ mefhumlarıyla düşünürüz. Hiçbir neticeye varmayan bütün münakaşalarımıza sebep işte bu mefhum mes’elesidir. İctimâ’iyyatta, ulûmda, siyasiyatta olduğu gibi

Devamını oku »

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkmenler

Kadim insanlığın maddi medeniyet ve kültür merkezlerinden biri olan bugünkü

Gazi Osman Paşa

Gazi Osman Paşa, tarihimizin en kara çağlarından birinde yaşamış kahraman

Hatay Arkeoloji Müzesi

Hatay Arkeoloji Müzesi, çağdaş müzeciliğin bütün donanımlarına sahip olarak yapılan

Dilci Reşit Galip

BİRİNCİ TÜRK DİLİ KURULTAYI Maarif Vekili Dr. Reşit Galip Beyin

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın