0

Şehzade Mustafa 6 Ekim 1553 tarihinde Konya’da boğdurulduktan sonra Bursa’da defnedilmiş, validesi Mahidevran ile kızları ve cariyeleri de Bursa’ya sürülmüşlerdi.

Şehzade Mustafa’nın infaz edilmesinin ardından, cenazesinin teşhir  (Hünername, II, TSMK, Hazine, nr. 1524, vr. 168b)

Şehzade Bayezid’in de 1561’de boğdurulmasından sonra tahtın tek varisi kalan Şehzade Selim 1566’da II. Selim olarak tahta çıkmıştı. 1573 senesinde Bursa kadısına gönderilen bu hüküm Sultan II. Selim’in “karındaşım Mustafa merhumun” türbesi için aldığı kararını gösteriyor.

II. Selim’in Belgrad’da cülus merasimini tasvir eden minyatür (Feridun Bey, Nüzhetü’l-esrar, Nr. 1339)

Bursa Muradiye külliyesinde bulunan Şehzade Mustafa’nın türbesinde her gün cüz okunması için 15 adet cüzhanın günlük ikişer akçe ile ve Yusuf isminde bir türbedarın da günlük üç akçe ile tayin edildiğini belirtmiş. Bu türbedarın ve cüzhanların ihtiyaçlarının Sultan Murad vakfı tarafından karşılanacağı bildirilmiş.

Türbedar Yusuf’un da günde bir adet cüz okumak şartıyla atandığı ve diğer cüzhanların Şehzade Mustafa’nın validesi Mahidevran tarafından Kur’an okumaya kâdir kişiler arasından seçileceği ifade edilmiş. Son kısımda ise Bursa kadısına bir ikaz gitmiş:

“Min ba‘d (bundan sonra) dahi bir cüz’-i şerîf mahlûl (boş) olub arz olunmak lâzım geldikde muma ileyhin (Türbedar Yusuf) ma‘rifeti (aracılığı) olmadan fuzuli arz etmeyesin”

Metni okuduğum video linki:

Talha Hızal
1990 senesinde Tarsus’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Aydın’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü 2013 senesinde bitirdi. 2014-2015 senelerinde Harp Akademisi Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Harp Tarihi ve Strateji bölümünden özel öğrenci statüsünde yüksek lisans dersleri aldı. 2015 senesinde başladığı yüksek lisans eğitimini 2018 senesinde Prof. Dr. Hasip Saygılı danışmanlığında hazırladığı “Menteşe (Muğla) Sancağında Eşkıyalık (1914-1918)” adlı tezle tamamladı. 2013 senesinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde Osmanlı Türkçesi Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Osmanlı Diplomatikası, İstanbul şehir tarihi ve kültürü, Cihan harbinde eşkıyalık ve casusluk, harp tarihi, asayiş tarihi gibi konular hakkında araştırmaları mevcuttur. Halen ismini taşıyan YouTube kanalında farklı dönemlere ait Osmanlı Arşiv Belgeleri okumaları ve yorumlamaları yapmaktadır.

Türkiye’de İş Kazası Yaşayan Fabrika İşçileri (1935-1937): Muhtelif Örnekler

Önceki yazı

Cumhuriyetimizin 100. yılı

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Belgelerle Tarih Okuması