Tufan Efsanesi

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

ist boylarında söylenen Dünya ı efsane­sine ait rivayetler birçok folklorcu ve seyyahlar tarafından tesbit edilmiştir. Bu in temelini müslüman ve hıristiyan kay­naklarından gelen “ Nuh ı hikâyesindeki unsurlar teş­ kil etmektedir. istler bu hikâyeyi kendi tanrıları hakkında söylenen deki motiflerle süslemişlerdir, öz lıların efsanesi X I X . yüzyılın ortalarında Verbitskiy tarafından tesbit edilmiştir; başka folklorcuların tesbit ettikleri rivayetlere nisbetle daha uzuncadır. Bu rivayete göre dan önce yer yüzünün hükümdarı Tengiz (Deniz) Han idi. O zamanda Nama adlı meşhur bir adam vardı. Tanrı- bu adama dünya ı olacağını, insanoğullarını ve hayvanları armak için sınanmış sandal ağacıdan(adıra sandal ağaç) gemi yapma­sını buyurdu. Nama’nın Soozunuul, Saruul ve Balıksa adlı üç oğlu vardı. Nama bu oğullarına, dağ tepesinde gemi yapma­larını emir verdi. Gemi, ’in öğrettiği ve gösterdiği gibi yapıldı. Nama, ’ in buyruğu ile, insanları ve hayvanları gemiye aldı. Nama’ nın gözleri iyi görmezdi. Gemidekilere sordu: “ bir şeyler görüyor musunuz?” — “ Yer yüzünü sis kap­lamış, müthiş karanlık basmış “dediler. O zaman yerin altından, ırmaklardan, denizlerden karalara sular fışkırmıya başladı,
gökten de yağmur yağıyordu. Gemi yüzmiye başladı. Gök ve sudan başka bir şey görünmüyordu.. . Nihayet sular çekilmiye başladı. Dağların tepeleri göründü. Gemi, Çom goday ve Tuluttu dağlarında karaya oturdu. Suyun derinliğini öğrenmek için Nama kuzgunu gönderdi. Kuzgun dönmedi; kargayı gönderdi, o da dönmedi; saksağanı gönderdi, o da dönmedi. Nihayet gü­vercini gönderdi. Güvercin, gagasında bir dal ile, geri döndü. Nama kuzgun, karga ve saksağanı görüp görmediğini sordu. Güvercin bunları gördüğünü, her üçünün de leşe konup gaga­ladıklarını haber verdi. Nama onlar kıya kadar leş ile geçinsinler, sen benim sadık hizmetçim oldun; kıya kadar benim evlâdımla beraber yaşa” dedi. dan sonra Nama Yayaçı (yaradıcı) ve Yayık () Han adiyle tanrılar sırasına geçti. Yeni nesiller ona kurban kesmekte devam ettiler.

G . Potanin tarafından tesbit edilen Uryanha (Tuba) rivayetine göre yer, bir kurbağa üzerindedir. Kurbağa kımıldanırsa olur. Eski bir zamanda bu kurbağa kımıldanmış ve yer yüzünün büyük denizi (ulu . talay) dalgalanmış, kaynar gibi olmuş, olmuş. Bu felâketi önceden sezen bir ihtiyar demir çivili sal (temir kadalu sal) yapmış, bununla insan neslini ve
hayvanları armış. Bu sal şimdiyedek bir yerde bulunmak­tadır.

A . V . Anohin’nin tesbit ettiği rivayete göre olacağını demir boynuzlu gök teke (temir müüstü kök-teke) haber ver­miştir. Bu teke yedi gün dünya çevresinde dolaşmış, acı acı melemiş (bağırmış), yedi gün deprem olmuş, yedi gün dağlar ateş fışkırmış… Yedi gün yağmur yağmış; yedi gün fırtına
ile dolu yağmış; yedi gün kar yağmış.

olacağını ve altı kardeşi bilmişler ve bir gemi yapmışlar, böylece insan ve hayvan neslini armışlar.

Nam a (yahut Yayık Han)nm gemisinin son durağı, lılara göre, dağlarından birindedir. Fakat her boy kendi çevresinde bulunan yüksek dağlardan birini gösterir. Bazı lılar Yal Möngkü dağını, bazısı da Iyık dağını gösteriyor­lar. Kuzey lılara göre Nama’nın gemisi Uludağ denilen dağın tepesinde şimdiye dek durmaktadır.

istlerde söylenen efsanesinin samîlerin hikâyesinden alınmış ve şamanizm unsurlariyle süslenmiş ol­duğu açıkça görülmektedir. Bununla beraber tanrılardan biri­nin Yayık (büyük su) Han adını taşıması dikkate değer. Büyük ırmaklarından birinin adı olan Yayık (şimdiki adı Ural) Ptolemeos’den beri malûmdur, “ yaygın su” anlamını ifade eder. İhtimal ki eski zamanlarda şamanizmin kendine mahsus bir efsanesi bulunmuş, sonraları samîlerin efsanesiyle karıştırılmıştır.

Kaynakça
Makale yazarı :
Abdülkadir İnan
Bibliyografya :
Kaynak :

Tarihte ve Bugün Şamanizm – Materyaller ve Araştırmalar,  Türk Tarih Kurumu Basımevi – Ankara, 1986, s. 22-23

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Bir olay ve hatıra

“Okul idaresinin aldığı bütün tedbirlere rağmen yatakhanede gizli gizli okuduğumuzu nasıl unutabilirim. Mustafa Kemal bir

Uygurca 4. Ders

Tötinçi (4-) Ders Adil bilen Aynur talada (sirtta) 1 — U çoñ bina yéñimu? 2

Uygurca 7. Ders

Yettinçi (7-) Ders – Tekrar Tebrikler, en zor kısmı atlattınız. Eğer düzenli olarak dersleri tekrar

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku