Moğolların Gizli Tarihi

Gerçekten sene Sovyet İlimler Akademisin şarkiyat enstitüsü tarafından neşredilen mühim kitaplardan biri S.a. Kozin’in Moğolların gizli Tagrih =Yüon-çao Bi-şi üzerinde çalışarak hazırladığı eserin birinci cildidir. 619 sayfa tutan bu birinci…

İkinci Pazırık Kurganı

Rus arkeologu S.İ. Rudenko tarafından 1929 yılında Altay dağları bölgesindeki Pazırık kurganı kazısında meydana çıkarılan kültür maddeleri ve donmuş on at cesedi arkeologlar arasıda derin ilgi uyandırmıştı. (bk. II. T.…

Tuva Türkleri

Türkler geniş bir coğrafyada yaşamaya devam eden birkaç soy’dan biridir. Boy boy, oymak oymak Asya’nın ve Avrupa’nın her tarafında rastladığımız Türklerin bir kolu da Tuva’lardır. Sayan, Altay dağları, Orhon, Kerulin,…