Bu üniformayı giyenlerin milletin gözünde seçkin bir yeri vardır

 

Hiçbir sanat ve görev sahibi bizim kadar tehlike ve şiddet karşısında değildir. Barışta çalışma ve hazırlıklarımız kapalı ve sıcak yerlerden çok dışarda ağır hava ve arazi şartları altında geçtiği gibi, bunların doğrudan uygulanması demek olan savaşta, görevimiz ağır şartların etkisi altında ve düşman ateşi karşısında geçecektir. 22 yaşındaki genç teğmenin görevi uğrunda akıtacağı taze ve sıcak kanın askerliğin ücreti olan yediyüz kuruşluk aylık karşılığı olduğunu kabul edecek hiçbir akıl ve hizmet sahibi bulunamaz. Bu kan, parayla (maddiyatla) ölçülmek durumundan çok yüksek bir duygunun vatan ve milletin kollanrnası gibi, kutsal duyguların yönlendirilmesi ve yardımıyla akıtılabilir. lşte bu, fedakârlıktır. Fedakârlıkla eşanlamlı olan askerlik mesleği, kutsal dinimizi, bağımsızlığımızı, devletimizi korumak gibi şerefli görevleri üstlendiği için; devlet bizleri, sırmalı ve şeritli üniformalar giydirerek diğer millet bireylerinden özel ve belirli bir giyim kuşamla ayırmıştır.

Bu üniformayı giyenlerin milletin gözünde seçkin bir yeri vardır. Bu da herkese nasip olmaz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 

Haber Bültenimize Kaydolun

Türkçe Tarih'in yeni içeriklerinden en önce siz haberdar olun.

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

Kurt içerikli atasözleri

Kurda konuk giden köpeğini yanında götürür (Türkiye Türkçesi)Kurdun konaklığına get, köpeği de ardından apar (Kazak Türkçesi)Börünen dost olsan, itin yanında olsun (Kırım Türkçesi)İt ilen yolda ol ama çomağı elinden yere…

Tufan Efsanesi

Şamanist Türk boylarında söylenen Dünya Tufanı efsane­sine ait rivayetler birçok folklorcu ve seyyahlar tarafından tesbit edilmiştir. Bu efsanelerin temelini müslüman ve hıristiyan kay­naklarından gelen “ Nuh Tufanı hikâyesindeki unsurlar teş­…