0

Dünyanın gördüğü ilk genel seferberliği ve kitlesel savaşı içeren Cihan Harbi daha önceki harplerden birçok açıdan farklılık ve yenilik içererek devletleri cephe gerisinde de dikkatli olmaya mecbur bırakmıştı. Dikkat edilmesi gereken konuların başında casusluk geliyordu. Eski tabirle Umumi Harp çok sayıda farklı milletleri içinde barındıran imparatorlukların harbi olduğu için farklı milletlere mensup kişiler millî, dinî, siyasî gerekçelerle casusluğa meylettikleri gibi bazen tamamen para için bu yola tevessül edenler de olabiliyordu.

30 Temmuz 1916 tarihinde Hariciye Nezareti’nin Cenevre Başkonsolosluğundan aldığı bilgileri Dâhiliye Nezaretine ilettiği bu metinde Hüseyin Hüsnü adında Cenevre’de yaşayan bir Türk’ün düşman ülkelere casusluk yapma şüphelisi olduğu delilleri ile beyan ediliyor.

Birinci Dünya Savaşında kimyasal silah ve Gaz maskesi kullanımı

İzmir telgraf başmüdürlüğünden emekli Galip Bey’in oğlu olduğu belirtilen Hüseyin Hüsnü’nün İsviçre’de yaşadığı ve düşman devletlere çalışan bir dolandırıcı olduğu ifade olunuyor. Hüsnü’nün İstanbul’a gelmek üzere Cenevre Başkonsolosluğuna müracaat ettiği ve kendisine 12 Temmuz 1916’da bir pasaport verildiği belirtilmiş. Ancak kendisinin İtalya devleti hesabına çalıştığının haber alınmasıyla müttefik devletler olan Avusturya ve Almanya siyasi memurlarına (istihbaratçılar) durumun haber verilerek gereken tedbirleri almaları tavsiye edilmiş. Bunlar yanında muhtemel casusun dikkat çeken faaliyetlerine de yer verilmiş. Daha önceden pek de müreffeh bir hayat sürmeyen Hüsnü’nün bu defa Başkonsolosluğa 12 frank askeri mükellefiyet harcı ve 20 frank da Hilal-i Ahmer’e yardım amacıyla para dağıtmasının yabancı bir memleketten yardım aldığının göstergesi olduğu belirtilmiş. Dikkat çeken şey ise pasaportu alan muhtemel casusumuzun İstanbul’a değil Avusturya’ya gitmesi olmuş. Yetkililer Hüsnü’nün buradaki askeri faaliyetleri İtalyanlara bildireceği ihtimali üzerinde durarak ülkeye girdiği anda sıkı bir şekilde takip edilmesi hakkında Avusturya makamlarına tavsiyede bulunmuşlar. Şayet Avusturya’dan bir şekilde İstanbul’a gelme durumu söz konusu olursa kendisinin İstanbul’da da sıkı bir gözetim altında tutulması gerektiği Cenevre Başkonsolosluğundan alınan yazıda belirtilmiş.

Arşiv Yer Numarası BOA. DH. EUM. 5.ŞB 27 10 S. 2.
Tarih R.17 Temmuz 1332 / M. 30 Temmuz 1916

İsviçre gibi tarafsız bir devletin topraklarında tespit edilen bu casusluk girişimi Cihan Harbi esnasında İsviçre’nin casuslar, savaş firarileri ve muhalifler için önemli bir ülke olduğuna bir örnektir. Casus olduğundan şüphelenilen Hüseyin Hüsnü’nün de rahat bir şekilde Avusturya’ya veyahut başka bir ülkeye gidebilmesi İsviçre’nin casusluk ve muhalif kişiler hakkındaki taşıdığı önemi doğrulamaktadır.

Kaynak:

Hariciye Nezaretinden Dahiliye Nezaretine gönderilen 30 Temmuz 1916 (Rumi 17 Temmuz 1332) tarihli vesika. Bakınız: BOA (Başkanlık Osmanlı Arşivi), fon. DH. EUM. 5.Şb (Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye 5. Şube Müdüriyeti), 27/10, lef. 2.

Talha Hızal
1990 senesinde Tarsus’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya ve Aydın’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü 2013 senesinde bitirdi. 2014-2015 senelerinde Harp Akademisi Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Harp Tarihi ve Strateji bölümünden özel öğrenci statüsünde yüksek lisans dersleri aldı. 2015 senesinde başladığı yüksek lisans eğitimini 2018 senesinde Prof. Dr. Hasip Saygılı danışmanlığında hazırladığı “Menteşe (Muğla) Sancağında Eşkıyalık (1914-1918)” adlı tezle tamamladı. 2013 senesinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde Osmanlı Türkçesi Öğretmeni olarak çalışmaktadır. Osmanlı Diplomatikası, İstanbul şehir tarihi ve kültürü, Cihan harbinde eşkıyalık ve casusluk, harp tarihi, asayiş tarihi gibi konular hakkında araştırmaları mevcuttur. Halen ismini taşıyan YouTube kanalında farklı dönemlere ait Osmanlı Arşiv Belgeleri okumaları ve yorumlamaları yapmaktadır.

Halil İnalcık

Önceki yazı

Vahîdeddin’in Atatürk’ü Kurtuluş Savaşını başlatması için gönderdiği doğru mu?

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Askeri Tarih