• Prof. Dr. Halil İnalcık / Kitap Önerisi

  KIRIM HANLIĞI TARİHi ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (1441 – 1700) – PROF. DR. HALİL İNALCIK

  Kırım Hanlığı kurulurken, Osmanlı Devleti de Fatih Sultan Mehmed’in yönetimi altında bir Ortaçağ beyliğinden Yeniçağ imparatorluğuna evriliyordu. Kırım’ın kısa sürede Osmanlı İmparatorluğu’na tâbiliği kabul edişi, Altınordu’dan devraldığı Ortaçağdan kalma kabile...

 • Prof. Dr. Halil İnalcık / Kitap Önerisi

  OSMANLI TARİHİNDE EFSANELER VE GERÇEKLER – PROF. DR. HALİL İNALCIK

  Osmanlı tarihinin kaynaklarına inildiğinde birçok abartılmış olay ve efsanevî şahsiyet görmek mümkün. Bu durumda okurlar şu soruyu sormakta çok haklı: “Kaynakları bile böyleyse, biz kendi tarihimizi nasıl öğreneceğiz?” İşte bu...

 • Prof. Dr. Halil İnalcık / Kitap Önerisi

  OSMANLI’DA DEVLET, HUKUK VE ADALET – PROF. DR. HALİL İNALCIK

  “Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bireye benzer. Bu kitabı okuyanlar umuyoruz ki, Osmanlı Devlet-i ‘Aliyye’sinin (İmparatorluğunun) birçok millet ve dini, altı yüz yıl nasıl...

 • Prof. Dr. Halil İnalcık / Kitap Önerisi

  DEVLET-İ ‘ALİYYE IV – PROF. DR. HALİL İNALCIK

  Devlet-i ‘Aliyye’nin birinci cildi Osmanlı Devleti’nin bir beylikten Balkanlar ve Ortadoğu’ya hükmeden güçlü bir imparatorluğu dönüşümünü konu alır. İkinci cilt padişah otoritesinin zayıfladığı ve yok olduğu 17. yüzyılın ilk yarısındaki...