• Prof. Dr. Halil İnalcık / Kitap Önerisi

    OSMANLI’DA DEVLET, HUKUK VE ADALET – PROF. DR. HALİL İNALCIK

    “Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bireye benzer. Bu kitabı okuyanlar umuyoruz ki, Osmanlı Devlet-i ‘Aliyye’sinin (İmparatorluğunun) birçok millet ve dini, altı yüz yıl nasıl...

  • Prof. Dr. Halil İnalcık / Kitap Önerisi

    DEVLET-İ ‘ALİYYE IV – PROF. DR. HALİL İNALCIK

    Devlet-i ‘Aliyye’nin birinci cildi Osmanlı Devleti’nin bir beylikten Balkanlar ve Ortadoğu’ya hükmeden güçlü bir imparatorluğu dönüşümünü konu alır. İkinci cilt padişah otoritesinin zayıfladığı ve yok olduğu 17. yüzyılın ilk yarısındaki...