0

Mustafa Kemal’i, üçüncü sınıfta meş­gul eden en önemli şey, işte bu hürriyet meselesi idi, bunu kurtardıktan sonra her sahada idareyi dü­zeltmek mükün olabilirdi. Bunun için de muhakkak teşkilât­lanmak lâzımdı. Teşkilâtı memleket içinde ancak genç subay­lar yapabilirlerdi. Mustafa Kemal’in şöyle bir tasavvuru var­dı: üçüncü sınıf kalabalıktı. Bunlardan ancak, pek az bir kıs­mı Harp Akademisi’ne girebilecekti. Geri kalanlar tâyin edil­dikleri kıtalara dağılacaklardı. Bunlardan emniyet ettiklerine daha şimdiden gittikleri yerde teşkilât kurmaları için telkin­ lerde bulunuyordu. Bir gün bana: Hürriyet Yolunda

— Fuat, demişti, biliyorum, bu arkadaşlar er kânı harp olamıyacaklar. Fakat bizlere nazaran daha avantajlı durum­da bulundukları da muhakkak. Çünkü bizden önce ordu safla­rına katılacaklar, eğer Rumeli’ye giderlerse, erkânı harp çık­tığımız zaman bizim için bir zemin ve vasat hazırlamış ola­caklardır.

Demişti. Kurmay sınıflarına geçmiş olan Pirlepeli Ali Fethi (Okyar) de aynı kanaatte idi. Mustafa Kemal, muhakkak kurmay subay olacağına ina­nıyordu. Bir gün:

— Ya erkânı harp olamazsan, ne yaparsın?

Diye yarı ciddî, yarı şaka takılan sınıf arkadaşımız Arif’i derhal susturmuştu:

— Seni bilmiyorum, fakat ben muhakkak erkânı harp ola­cağım.

Mustafa Kemal kurmay oldu. Arif, mümtaz yüzbaşı olarak okuldan çıktı. Harp Okulu’nda teşkilâtın ilk nüvesini kurduk. Tabiî giz­li oİarak. Mustafa Kemal’e benden başka yardım edenler ara­sında Muhittin Baha Pars’ın ağabeyi İsmail Hakkı ile Ömer Naci ve bir kaç arkadaş daha vardı. İsmail Hakkı şairdi, güzel yazı yazıyordu. Ömer Naci ise hatipti, güzel konuşuyordu Arkadaşları üzerinde şayanı hayret bir telkin kudreti vardı. Sesinin tonu da çok tatlı idi.
Fikirlerimizi, toplamı binleri aşan Harp Okulu öğrencile­rine aşılamak için sınıfta el yazısı ile bir dergi çıkarmaya karar verdik. Bu görevi başta Mustafa Kemal olmak üzere Ömer Naci ile İsmail Hakkı ve diğer bir kaç arkadaş üzerlerine al­mışlardı. Üçüncü sınıfta hatırımda yanlış kalmadı ise, bu der­gilerden iki veya üç sayı çıkarabildik. Asıl faaliyetlerimiz Harp Akademisi’nde oldu. Bu yüzden az daha okuldan koyula­ caktık. Sırası gelince, bu olaydan da kısaca bahsedeceğim.

Türkçe Tarih

Memleket nereye gidiyordu?

Önceki yazı

Ziya Gökalp’den derleme Masallar: Keloğlan

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Atatürk Dönemi