Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı
Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

’ın yaklaştığı şu günlerde unutmamak gerekir ki , Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, nin önemli dönüm noktalarından biridir. Bu yüzden bize bu imkânı sağlayan Gazi ’e sonsuz teşekkürler borçluyuz. Ru Şad Olsun.

1920 yılı başında, ’da toplanmış olan Meclisi Mebusan ’un işgal edilmesi nedeniyle toplantıların iptaline karar vermiştir. Beklenen bu karar üzerine, Heyeti Temsiliye namına Paşa 19 Mart 1920 tarihli bir tebliğ yayınlamıştır. Kolordu Kumandanlarına, Vilâyetlere ve Müstakil Livalara hitap eden bu vesika, ’da üstün yetkilere sahip bir Meclisin toplanacağını ilân ediyor, yeni bir genel seçim yapılmasını istiyor ve ’daki Mebusan üyelerini bu Mecliste yer almaya çağırıyordu. Demeç şu sebepleri ileri sürüyordu: Hilâfet ve saltanatın merkezi olan ’un İtilâf Devletleri tarafından işgali Devletin teşri, icra ve kaza organlarını işleyemez bir hale getirmiştir. Meclisi Mebusan bu şartlar içinde çalışamayacağını kararlaştırmış, bu kararını resmen bildirmiş ve dağılmıştır.[1]

Paşa’nın 22 Nisan 1920 tarihinde yayınladığı direktiflerine uygun olarak milli ve dini unsurların eşit ağırlıkta olduğu bir tören programı hazırlanarak Büyük Millet Meclisi’nin açılmasını istemişti. Meclisin açılış töreni sadece ’da yapılmayacak yurdun en ücra köşesinde bile mevlitler okutulup, hatimler indirilerek kutlanacaktı.[2]

1920 Cuma günü ’da, Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından dualar ile saat 14:00 civarı Büyük Millet Meclisi açıldı. Parlamento geleneklerine göre, en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey Başkanlık kürsüsüne çıktı ve konuşma yaparak Meclis’in ilk toplantısını açtı. Şerif Bey, milletin tam bağımsızlık içinde mukadderatını, meclisin ele aldığını ve yönetmeye başladığını ilan etti. Bir süre sonra bu kurucu meclisin adının “” olmasına karar verildi.[3], 1920 Cuma günü, saat 13.45‟te ilk toplantısını yapmış ve bu toplantıya 115 milletvekili katılmıştır. [4]iye’nin işgal altında olmayan bölgelerinden seçilen ve ’un işgalinden sonra ’ya geçmiş olan Osmanlı mebuslarından oluşan , Paşa’yı Meclis Başkanı olarak seçmiştir.[5]

Kaynakça

[1] – Tarık Zafer Tunaya, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu ve Siyasi Karakteri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.23 sy. 2-3 İstanbul, 1958, s.228

[2] – Zekeriya Türkmen, 95. Yıldönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dünyası Araştırmaları Tarih Dergisi, Sy.376, İstanbul, Nisan, 2018, s.9

[3] – Fatma Ürekli, Meclis-i Mebusan’dan Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sy.388, İstanbul, Nisan, 2019, s.30

[4] – Mustafa Küçük, Birinci TBMM’nin Açılışı ve Anlamı, Türkler Ansiklopedisi, C.16, Ankara, 2002, s.16

[5] – Salahi R. Sonyel, Gizli Belgelerde Mustafa Kemal Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı, Ankara, 2010, s.97

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
9 Ekim 1988 İstanbul doğumlu tarihçinin memleketi Giresun’dur. İlk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi Tarih bölümünü bitirmiştir. Eğitim kurumlarındaki 8 yıllık öğretmenlik kariyerine yine bir eğitim kurumu olan Uğur Okulları bünyesinde öğretmen ve yönetici olarak devam etmektedir. 2017 yılında “Mustafa Kemal’in Muhafız Komutanı Giresunlu Osman Ağa” isimli ilk çalışmasını yayınlamıştır. Ardından Nisan 2020’de İstanbul’un işgal yıllarını ve İstanbul’un kurtuluş sürecini anlatan “İşgalden Kurtuluşa İstanbul” adlı çalışmasını yayınlamıştır.
Benzer içerikler

Uluğ Sultan

Kalonoros’un fethinden dönüyorlardı, zafer Kazanmanın sarhoşluğu vardı üstlerinde. İntikâllerini bile ağır adımlarla ve gevşek yapmaktaydılar.

Celaleddin

Cengin birinde Sultan’a yanaşmaya çalışan bir bölük Kara Tatar’ı cansiperane bir çabayla durdurmuşlardı. Sultan’ın komutasındaki

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku