Generic selectors
Sadece birebir eşleşmeler
Başlıkta ara
İçerikte ara
Yazılarda ara
Sayfalarda ara

Sarmatların Kökeni

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Antik müellifler, ları önceki asırların İskit dünyasının halkı olan Savromatlarla karıştırıyorlardı. İsim benzerliği, İskitlerle kıyasla her ikisinin de daha doğuda kalması, hayat tarzları ve maddî kültürlerin­deki benzerlikler, bazı ilmî eserlerde bu iki halkın karıştırılmasına sebep oldu. Bununla birlikte arkeoloji ilminde başka bir görüş de vardır. Karşıt görüşü ilk ileri süren de XX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Rus bilim adamı M. İ. Rostovtsev oldu. Rus bilim adamı, larla Savromatların aynı halk olmadığını ileri sürdü.

Savromat arkeoloji kültürü, M. Ö. VII–III. yüzyıllarda Don’un doğusundan başlayıp Güney Ural Önü’ne kadarki coğrafyada yaşayan göçebe kabileleri kapsa­maktadır. İskit dünyasının bütün özellikleri kurgan mezarlar, İskit tipine benzer silah, koşum takımı, hay­van üslubunda yapılan süsler bu kabilelere de hastı. Ancak araştırmacılara göre bu üslup, larda değişikliğe uğradı. Dekorun yapıldığı eşyalar ise şun­lardı: ayaklı taştan sunaklar, kemik ve boynuzdan yapılan ritüel kaşıkları, kemiklerden tabak çanaklar, bronz dizginler, akinak uçları vs. İskitlerde fazlaca kul­lanılan geyik motifi, larda neredeyse hiç yok­tur. Avrupa musuna rastlanmakta, ancak en popüler İranı’nın Orta Asya’da izledikleri fetih siyasetidir. Burada yerli nüfusla aktif temaslar ve daha yüksek sosyal gelişim seviyesinde olan Doğu Avrupa bozkırla­rındaki göçebelerle ticarî ve kültürel münasebetlerin artışı neticesinde iki büyük göçebe birliği ortaya çıktı.

Bunlardan ilki, İlek merkezli Güney Ural Yanı bölgesin­de, ikincisi ise Güney Ural Ötesi’ndeydi. Bu ikinci coğ­rafyanın merkezi ise şimdiki Çelyabinsk İli’nin güney ilçeleri ile Orenburg’un kuzeydoğu bölgeleriydi. Bu iki grup birbiriyle işbirliği içinde olan muhtemelen de tek bir kabile birliğini oluşturuyordu. Bazı araştırmacılar bu birliği, antik eserlerdeki İssedonlarla özdeşleştir­mektedirler.

Orta Asya’da Dahi­Massaget birliğinin güçlenmesi ve M. Ö. IV–III. yüzyıllarda bozkırların Arileşmesi neti­cesinde bu göçebe kabileler, başta Aşağı İdil bölgesi olmak üzere batıya yöneldiler. Bu hareketin etkisini Kama Yanı bölgesindeki kabileler de hissettiler. Bu dönemde Ananin Kültürü’nün yerini Pyanoborskaya Kültürü aldı. Bu kültürde göçebelik özellikleri daha belirgindi. Aşağı İdil bölgesinde Doğu göçebeleri, yerli “Savromat” kabilelerini kısmen asimile ettiler, kısmen de onları Azak Yanı ile Kafkasya Önü’ne kovdular. Daha sonra ise ların kendileri de buralara gel­diler ve kısa süre içerisinde batıda Tuna’dan başlayıp doğuda Aral Yanı bölgesine kadarki toprakların hâkimi konumuna geldiler.

Kaynakça
Makale yazarı :
Rafail Hakimov
Bibliyografya :
Kaynak :

Atlas Tartarica, Tatarlar ve Avrasya Halklarının Tarihi, Tataristan Cumhuriyeti: Dünü ve Bugünü, Çevirmen: İlyas Kemaloğlu, Tataristan Cumhuriyeti Ş. Mercanî Tarih Enstitüsü, Tataristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Kazan – Moskova – St. Petersburg – İstanbul, 2017, s. 68

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

İskilipli Âtıf

Öyle zamanlara denk geldik ki, Milli Mücadele zamanında kim milletin yanındaysa onlar artık hain! O

Türk kültüründe at

At, Türklerde çok büyük önemi bulunan bir canlıdır. Efsâne ve masallarda sahipleriyle birlikte silkinip daz

Uygurca 24. Ders

Yigirme tötinçi (24-) Ders Töt oquğuçi meşq işlimeyvatidu. 1 — Siler néme iş qilivatisiler? 2

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku