0

Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti’nin oldukça zayıf olduğu dönemlerin birinde meydana geldi. Savaş patlak verdiğinde Osmanlı Devleti, bunun için yeterli hazırlıklar yapmamıştı. Zira Balkanlı milletlerin Osmanlı Devleti aleyhine herhangi bir faaliyette bulunacakları ihtimali Osmanlı Devleti tarafından oldukça uzak bir ihtimal olarak görülmekteydi. Dahası Osmanlı Devleti bu dönemde oldukça zor bir durumda bulunuyordu. Bu bağlamda bir taraftan Trablusgarp Savaşı devam ediyordu, diğer taraftan da İtalyanlar Çanakkale’ye kadar ilerleyerek, İstanbul’u tehdit eder duruma gelmişlerdi. Ayrıca Arnavutluk İsyanı, Balkan Savaşları sırasında yeniden alevlenmişti. Bu dönemde ordu içindeki bir kısım subaylar arasında da ihtilaflar ve düşmanlıklar meydana gelmişti. Böylece Osmanlı Devleti, hâkimiyeti altındaki milletlere karşı koyamadı ve yüzyıllardır hüküm sürdüğü bu coğrafyadan çekilmek zorunda kaldı.

Balkan Savaşlarında Osmanlı Devleti, genel anlamda zor durumda kaldıysa da bazı cephelerde Osmanlı Devleti’nin şanına yakışacak önemli başarılar da sağlandı. Ancak Osmanlı Devleti, Balkanlarda sadece Osmanlı Devleti’nden ayrılmış bu yeni devletlerle değil, aynı zamanda bu devletlere ilaveten, mezkûr devletlere destek veren Almanya, Rusya, İngiltere gibi diğer Avrupalı devletlerle de dolaylı olarak savaşmıştı. Bahsi geçen çeşitli nedenlerden dolayı da savaşın genelinde başarı sağlanamadı. Bu suretle 450 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalmış olan Balkanlar kaybedilmiş oldu.

Türkçe Tarih

Cengiz Han döneminde dini ve kültürel hayata dair benzerlikler

Önceki yazı

Cengiz Han’ın cihan hakimiyeti fikrinin maddi ve manevi kaynakları 1

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Askeri Tarih