0

Sivas’ta, teşkilât ve tarz-ı hareket hakkında icap edenlere talimat verdikten sonra, hiç uyumadan geçen 27/28 gecesinin sabahında bir bayram günü, Sivas’tan Erzurum istikametinde hareket edildi.

Bir haftalık meşakkatli bir otomobil yolculuğundan sonra 3 Temmuz 335 günü ahâlinin ve askerin cidden samimî tezâhürâtı içinde, Erzurum’a muvâsalat olundu. Hükümet-i merkeziyenin muhtemel menfî tebligatını kontrol ve tevkif için muhabere kanalı olan mühim merkezlerde tedâbîr ve tertibât alınması için umum kumandanlara, 5 Temmuz 335 tarihinde emir verdim (Vesika: 29).

Kumandan, vali ve Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesiyle temasa gelindi.

Vali Münir Bey, İstanbul’ca azledilmişti. Hareket etmeyip Erzurum’da kalması hakkındaki iş’ârım üzerine henüz Erzurum’da bulunuyordu. Bitlis vilâyetinden infikâk edip İstanbul’a gitmek üzere Erzurum’dan geçen Mazhar Müfit Bey de aynı suretle Erzurum’da bana intizâr ediyordu.

Mustafa Kemal Atatürk

Sivas’a hareket

Önceki yazı

Millî gaye için ortaya atılma kararı

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Yorumlar kapatılmıştır.