Düşünce Tarihi ve Fikir Akımları

Edirne uyanıyor!

Türkiye’nin en talihsiz şehirlerinden biri de Edirne’dir. Birkaç asır evvel oranın cennet gibi ma’mûr ve mükemmel olduğunu tarihlerde okuyoruz. Birdenbire canımızı almak için dâ’imâ İstanbul’a

Devamını oku »
Düşünce Tarihi ve Fikir Akımları

Kutadgu Bilig

Kutadgu Bilig, İslamlığın kabulünden sonra, yeni dinin ortaya koyduğu esasların etkisi altında gelişen Türk edebiyatının ilk ürünüdür. Karahanlılar devrinde, Balasagun’lu Yusuf’un, Hakaniye, ya da Karahanlı

Devamını oku »
Düşünce Tarihi ve Fikir Akımları

Türkçülüğün Tarihi

TÜRKÜN ÖZYURDU Bugün Sibiryadan cenubî Avrupaya kadar uzanan geniş arazide Türk dili konuşulmaktadır. Bütün bu Türkçe konuşan insanların arasında sade dil birliği değil ırk birliği

Devamını oku »
Düşünce Tarihi ve Fikir Akımları

Kızıl Elma

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin, Yunanlıların, Bulgarların ve Rumenlerin belgelenen halk efsanelerinde ve 16. yüzyıldan buyana bazı Osmanlı yazılı kaynaklarında “Kızıl Elma” adı altında, Türk fetihlerinin

Devamını oku »
Düşünce Tarihi ve Fikir Akımları

Milli mücadele ve sonrasında Türklük şuuru

1919-1922 yılları arasını kaplayan mücadelelerle İstiklâl Savaşı’nın kazanılması ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilânı ile, Türk toplumu, tarihin akışını değiştirme gücüne sahip bir komutanın, kendini

Devamını oku »
Düşünce Tarihi ve Fikir Akımları

Türkiye niçin geri kaldı ?

Modern cemiyetin vasıfları şu ölçüler­le tespit edilmektedir: 1) Bu cemiyette halkın çoğunluğunun ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bununla birlikte hayat standardı, ferdi tüketim nispeti ve fert başına

Devamını oku »
Düşünce Tarihi ve Fikir Akımları

Türkiye niçin geri kaldı ?

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü idari mekanizmada gevşeme, orduda disiplinin bozulması, ticaret yollarının değişmesi, Amerika’nın ve sair ham madde kaynaklarının keşfini müteakip kıymetli madenlerin büyük miktarda memlekete

Devamını oku »
Düşünce Tarihi ve Fikir Akımları

Türkiye niçin geri kaldı ? I

Asya milletlerinin gerilemelerinin se­bepleri nelerdir? Asya milletleri neden bu vaziyete düşmüştür? Tanzimata teşeb­büs edeli bu kadar zaman olduğu halde neden asrileşemedik? Bu meseleler bizi çoktandır

Devamını oku »
Düşünce Tarihi ve Fikir Akımları

Türk kadını ne yapabilir?

Evvela kadınlığı nefsine düşkün ve düşsel şeklinden biraz sarsarak yükseltmek, bilim ve hakikatle beslemek, onu anlayışlı ve yararlı bir hale döndürmek lazımdır. Çünkü bugün tamamiyle

Devamını oku »
Düşünce Tarihi ve Fikir Akımları

Türkperestlik, Türkiyat

Türkçülüğün memleketimizde zuhurundan evvel, Avrupa’da Türklüğe dair iki hareket vücuda geldi. Bunlardan birincisi Fransızcada (Türküri) denilen (Türkperestlik)tir. Türkiye’de yapılan ipekli ve yün dokumalar, halılar, kilimler,

Devamını oku »

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uygurca 33. Ders

Ottuz üçünçi (33-) Ders Mişil Béyciñğa barmaqçi bolidu. Biraq poyiz

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın