Sosyalizm perdesi altında çalışan solculara dair

Zeki Velidi Togan'a ait fotoğraf. Kaynak: İstanbul Şehir Üniversitesi Arşivi
Zeki Velidi Togan'a ait fotoğraf. Kaynak: İstanbul Şehir Üniversitesi Arşivi
Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

1 — iye’de sermaye ve işçi teşkilâtı çok yeni olduğundan ve sosyal – Demokrat geleneği da­ha meydana gelmediğinden bizde Sosyalizm ile Ko­münizmi ayırt etmek güçtür. Bu ise geniş demago­jilere yol açmaktadır. Bu, az gelişmiş memleketle­rin çoğunda böyledir. Fakat sosyal adâlet mefkure­sinin hakikî le samimî olarak bağdaştığı ve Sosyalizm perdesi altında çalışan kızılların bü­yük bir kısmının dış devletlerin hizmetinde olduğu anlaşılınca durum milliyetçi sosyalizm lehine döne­cek ve bu dönüş hiç de müşkül olmıyacaktır.

2 — iye’de milliyetçileri birleşn gaye, bu memleketi bugün mevcut hudutları dahilinde kalkındırmaktır. Fakat bu şiar Solcular için asla kâ­fi değildir. Solcuların, milliyet meselesine bakışları­nı bunun ’daki tatbikatına göre âyarlıyanları, meselâ dil, kültür ve tarihini bile lerin ve Müslüman milletlerin karşılıkla tesirleri bakı­mından öğrenmeyi ve öğretmeyi istemezler. Onlara göre İslâm milletleri ve kavimleri ancak son iki cihan savaşı neticesinde meydana gelen ve geti­rilen siyasî teşekkülleri ayrı ayrı, bunlar ezelden münferit gelmişler gibi Öğrenilecek ve öğretilecek­tir. milletleri arası durumu ve tarihini genişliğine öğrenmek ancak cihan inkılâbı fikrini umde edinen büyük komünist devletlere mal ediyorlar. Meselâ Rus inkılâplarının ve kültürünün Şark millet­leri üzerindeki tesirleri hususunda Moskova’da cildlerle eser Avrupa ve dillerinde neşredilir, ci­han tarihine dair büyük eserler Rus inkılâplarının ve kültürünün tesirini tebarüz ettirmek üzere yazı­lır. Fakat meselâ Doğu ’da Urumçi’de ya­yınlanmakta olan bir çe gazetesinin bağına Ata’ün Dil, Tarih – Fakültesinin ön cepphesine rekzettirdiği «Dünyada en hakikî mürşid ilimdir» şiarı yazılmış olunca (1948) kıya­metler kopar. Bu gibi hareketler panizm ve Pan­islâmizm diye damgalanır. Kızılların bu yoldaki İs­rarlı ve plânlı çalışmaları şimdiye kadar gördüğü­müz hızı ile devam ettirilecek olursa, iye ile tarihte temasta bulunmuş ve kısmen bugün sınır­daş ve İslâm kavimleri biri diğerinden kültür bakımından tamamen tecrit edilmiş olacaklardır.

Bizi, kardeş ve dindaş kavimlerden tecrit etmek yolundaki solcu çalışmalar son 20 sene zarfında o kadar genişleştirilmiştir ki dünyanın her tarafında milletlerarası münasebetlere ve bunun tarihine ait eserlerde, ve ansiklopedilerde işt etmek isteyen her aydım bunlarla karşılaşmakta ve çarpış­maktadır.. iye çe sini bünye bakımından dahi diğer şivelerinden ayırmak çabalan mil­letimizi tarihte beraber yaşadığı milletlerden ve ka­vimlerden tecrit etmek plânının teferruatından iba­rettir.

Kaynakça
Makale yazarı :
Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi Togan
Bibliyografya :
Kaynak :

Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi Togan, Türklüğün Mukadderatı Üzerine, 2. baskı, Yağmur Yayınları, 1977,  İstanbul, s. 225-226

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Mustafa Kemal Selanik’te

Şam’da topçu stajını tamamlayan Mustafa Kemal, 20 haziran 1907 de kolağası oldu. Kolağalığı yüzbaşılık ile

Su ruhundan yaratılan atlar

Türklerde tanrı tasavvurunun Gök-Yer/Su-Atalar formülüyle ifade edilen çeşitli kültlerle karşımıza çıktığını, yukarıda dile getirmiştik. Kutsal

Türkmenler

Kadim insanlığın maddi medeniyet ve kültür merkezlerinden biri olan bugünkü Türkmenistan, Hazar denizinin doğu sahilinden

Türk kadınları…

kadınlarımızın her millette olduğu gibi, bizim milletimiz için de ne kadar yüksek ehemmiyeti olduğunu söylemeğe

Uygurca 8. Ders

Sekkizinçi (8-) Ders – Salamlişiş, Bazarğa Bériş ve Işleş Dervazida, çet’ellik oquğuçi Robin, Abliz bilen

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku