Sosyalizm perdesi altında çalışan solculara dair

Zeki Velidi Togan'a ait fotoğraf. Kaynak: İstanbul Şehir Üniversitesi Arşivi
Zeki Velidi Togan'a ait fotoğraf. Kaynak: İstanbul Şehir Üniversitesi Arşivi
Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

1 — Türkiye’de sermaye ve işçi teşkilâtı çok yeni olduğundan ve sosyal – Demokrat geleneği da­ha meydana gelmediğinden bizde Sosyalizm ile Ko­münizmi ayırt etmek güçtür. Bu ise geniş demago­jilere yol açmaktadır. Bu, az gelişmiş memleketle­rin çoğunda böyledir. Fakat sosyal adâlet mefkure­sinin hakikî milliyetçilikle samimî olarak bağdaştığı ve Sosyalizm perdesi altında çalışan kızılların bü­yük bir kısmının dış devletlerin hizmetinde olduğu anlaşılınca durum milliyetçi sosyalizm lehine döne­cek ve bu dönüş hiç de müşkül olmıyacaktır.

2 — Türkiye’de milliyetçileri birleştiren gaye, bu memleketi bugün mevcut hudutları dahilinde kalkındırmaktır. Fakat bu şiar Solcular için asla kâ­fi değildir. Solcuların, milliyet meselesine bakışları­nı bunun Rusya’daki tatbikatına göre âyarlıyanları, meselâ Türk dil, kültür ve tarihini bile Türklerin ve Müslüman milletlerin karşılıkla tesirleri bakı­mından öğrenmeyi ve öğretmeyi istemezler. Onlara göre İslâm milletleri ve Türk kavimleri ancak son iki cihan savaşı neticesinde meydana gelen ve geti­rilen siyasî teşekkülleri ayrı ayrı, bunlar ezelden münferit gelmişler gibi Öğrenilecek ve öğretilecek­tir. Asya milletleri arası durumu ve tarihini genişliğine öğrenmek ancak cihan inkılâbı fikrini umde edinen büyük komünist devletlere mal ediyorlar. Meselâ Rus inkılâplarının ve kültürünün Şark millet­leri üzerindeki tesirleri hususunda Moskova’da cildlerle eser Avrupa ve Asya dillerinde neşredilir, ci­han tarihine dair büyük eserler Rus inkılâplarının ve kültürünün tesirini tebarüz ettirmek üzere yazı­lır. Fakat meselâ Doğu Türkistan’da Urumçi’de ya­yınlanmakta olan bir gazetesinin bağına ’ün Ankara Dil, Tarih – Coğrafya Fakültesinin ön cepphesine rekzettirdiği «Dünyada en hakikî mürşid ilimdir» şiarı yazılmış olunca (1948) kıya­metler kopar. Bu gibi hareketler pantürkizm ve Pan­islâmizm diye damgalanır. Kızılların bu yoldaki İs­rarlı ve plânlı çalışmaları şimdiye kadar gördüğü­müz hızı ile devam ettirilecek olursa, Türkiye ile tarihte temasta bulunmuş ve kısmen bugün sınır­daş Türk ve İslâm kavimleri biri diğerinden kültür bakımından tamamen tecrit edilmiş olacaklardır.

Bizi, kardeş ve dindaş kavimlerden tecrit etmek yolundaki solcu çalışmalar son 20 sene zarfında o kadar genişleştirilmiştir ki dünyanın her tarafında milletlerarası münasebetlere ve bunun tarihine ait eserlerde, ve ansiklopedilerde iştirak etmek isteyen her Türk aydım bunlarla karşılaşmakta ve çarpış­maktadır.. Türkiye Türkçe sini bünye bakımından dahi diğer Türk şivelerinden ayırmak çabalan mil­letimizi tarihte beraber yaşadığı milletlerden ve ka­vimlerden tecrit etmek plânının teferruatından iba­rettir.

Kaynakça
Makale yazarı :
Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi Togan
Bibliyografya :
Kaynak :

Ord. Prof. Dr. A. Zeki Velidi Togan, Türklüğün Mukadderatı Üzerine, 2. baskı, Yağmur Yayınları, 1977,  İstanbul, s. 225-226

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Milli namusumuz!

Ben ve benim gibi birçok vatandaşlar, kardeşler, milletin asıl vatanı, ümitsiz felâkete düştüğü zaman görevli

Sultanahmet ve Fatih Mitingi

15 Mayıs 1919’da İzmir’in İşgali üzerine Türk Ocağı ve Karakol Cemiyeti tarafından düzenlenen, Trakya-Paşaeli Müdafaa-i

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku