Mustafa Kemal bir yiğittir!

Milli Mücadele İstiklal Harbi Gazetesi, 16 Ocak 1920 Cuma, No: 211, s. 2
Milli Mücadele İstiklal Harbi Gazetesi, 16 Ocak 1920 Cuma, No: 211, s. 2
Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

’e son günlerde yapılan saldırılara bir cevap

da doğmuştur” diyen Akşam’ın bir yazarı ilâve ediyor : “Onun mazisinde Ana farta, halinde Kuvayi Milli̇ye, İsti̇kbâlinde kim bilir neler var ?”

Son günlerde bazı gazetelerinde yeniden Paşa’ya çok çirkin hücumlar başlamıştır. Bütün bu neşriyata (AKŞAM) gazetesinin bir yazarı şu uzun cevabı vermektedir:

«Nasılsa sağdan yazılan iki gazete birkaç gündür Paşa’ya hücum ediyor, biri bu adama Selânikli diyor ve ’da kendisi için bahri bir hazırlık yapıldığını söylüyor. Deniz kelimesi ile ne murad edildiğini pek iyi bi iyorum ve alçaklığın bu şeklini gördükten sonra yılanı ve şeytanı bile kurtarıcı saymak zevkime gidiyor.»

«Bir başkası bozgunlarına kumanda eden bir paşaya kahraman ismini vermenin gülünç olduğunu söylüyor.

Halk sözü niçin hak sözüdür ve halk bu muharrirden niçin iğreniyor? Onun sırrına da bu vesile ile agâh oldum.

Malûmdur ki, kahramanlar muharebelerde yetişir. Bizim şimdiye kadar kahraman tanı dıklarımız ya Arşen Lüpen vari sergüzeştlerde, ya eşkiya vari pusularda yahut Babıâli baskınlarında tema yüz ettiler. Bunlar için en büyük harp yeri Nafia nezareti ile Babıâli kemeri arasında ki cadde oldu. Bunlar şehir ortalarında önlerinde zırhlı bir otomobil, arkalarında zırhlı bir otomobil, dizlerinin dibinde baştan aşağıya silâhlı bir çavuş ve sollarında keza baştan aşağı tabancalı yaverle dolaştılardı.

Bu nevi kahramanların en sayılısı Eminönü’nde ensesinden muharrir vurdu. En azılı sı şuna buna kan kırmızı imza ile tehdit mektupları yolladı. Evet, bizim kahraman diye alıştığımız kahramanlar bunlardı.

«Fakat Paşa böyle değildir. ’de, eski Alman ordusunda başkumandanlık eden ve ’da birinci ferik, iye’de müşür payesini an Felkenhayn bozuldu. Ricatı ta Haleb’e ve Adana’ya kadar gen de ke za ’da birinci ferik ve bizde müşürlük rütbesini haiz Von Liman Eanders Paşa idi. Gazze’den Haleb’e kadar yani kırk gün kırk gecelik o namütenahi yollar üstünde lere yalnız ölmek vazifesi düştü.

Paşa bu mu kadder akıbeti daha Gazze bozgunu başlamadan evvel gören lcrdendir.»

’DA DOĞDU

Paşa ’da doğmuştur. O zamana kadar kolağası, ataşemiliter Bey adında bir adam tanırdık. Fakat kumarbazımızın Büyükada’da, sefihlerin Beyoğlu’nda istilâdan yürekleri titrediği zaman en eski, en âsil, en uzak ailelerin den birinin bağrından kopan Paşa Anafarta lar’da sağdan Marmara’yı, soldan ’i gören bu yalçın, sarp kç tepede saflarının önüne geçti. Korkakları, kabzasından tuttuğu kılcın keskin ucu ile, cessurları sesi nin gür şevki ile ileriye sürdü. Kurşunlar başının üstünde yek pare bir satıh gibi sıklaştı. Karşıdaki topların ağzından fırlayan ateşin kıvılcımı yüzünden etme değdi. Uzun müddet sağından solundan, önünden arkasından geçen demir parçalarının rüzgarı ile sarsıldı. Ve ’u şehitleri ile başbaşa düşmekten kurtardı. ’i tahkire özenen yazar bile hâlâ o düşünüşten, ’un kanlı süngüler önünde düşmesinden korkuyor.

bu memleke ti damarlarındaki kandan fazla sevdiğini ispat etmiştir. Çünkü başından mermi, omuzundan kurşun aştığı demlerde kendi canını feda edenler saf larınm önünde ve dimdik ayakta durdu. Çünkü yüzü düş man ateşi ile kızardı. Çünkü günlerce vüzbinlerce namlının karşısında göğsünü bir nişan gâh gibi gergin tuttu.

BİR YİĞİTTİR

’in mazisinde Anafarta, halinde Kuvayi Milliye, istikbalinde kim bilir neler var?

Eğer Kuvayi Milliye’nin istikbaline, ’in ’daki mazisinden hükmetmek lâzım gelirse Anafarta bir falihayırdır.

Kaynakça
Makale yazarı :
Ömer Sami Coşar
Bibliyografya :
Kaynak :

M. Kemal bir yiğittir, İstiklal Harbi Gazetesi, 15 Ocak 1920 Cuma No: 211, s. 2

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Kök böri

Maniheist Uygurlardan kalma şiirler içinde bir hükümdar övgüsü de bulunmaktadır. Zieme tarafından Maniheist İranca metinler

Kül Tigin

Gök Türk istiklalinin kurtarıcısı İlteriş Kutluk Kağan öldüğü vakit biri sekiz, diğeri yedi yaşında iki

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku