0

Mustafa Kemal’e son günlerde yapılan saldırılara bir cevap

“Mustafa Kemal Anafartalarda doğmuştur” diyen Akşam’ın bir yazarı ilâve ediyor : “Onun mazisinde Ana farta, halinde Kuvayi Milli̇ye, İsti̇kbâlinde kim bilir neler var ?”

Son günlerde bazı İstanbul gazetelerinde yeniden Mustafa Kemal Paşa’ya çok çirkin hücumlar başlamıştır. Bütün bu neşriyata (AKŞAM) gazetesinin bir yazarı şu uzun cevabı vermektedir:

«Nasılsa sağdan yazılan iki gazete birkaç gündür Mustafa Kemal Paşa’ya hücum ediyor, biri bu adama Selânikli diyor ve İstanbul’da kendisi için bahri bir hazırlık yapıldığını söylüyor. Deniz kelimesi ile ne murad edildiğini pek iyi bi iyorum ve alçaklığın bu şeklini gördükten sonra yılanı ve şeytanı bile kurtarıcı saymak zevkime gidiyor.»

«Bir başkası Filistin bozgunlarına kumanda eden bir paşaya kahraman ismini vermenin gülünç olduğunu söylüyor.

Halk sözü niçin hak sözüdür ve halk bu muharrirden niçin iğreniyor? Onun sırrına da bu vesile ile agâh oldum.

Malûmdur ki, kahramanlar muharebelerde yetişir. Bizim şimdiye kadar kahraman tanı dıklarımız ya Arşen Lüpen vari sergüzeştlerde, ya eşkiya vari pusularda yahut Babıâli baskınlarında tema yüz ettiler. Bunlar için en büyük harp yeri Nafia nezareti ile Babıâli kemeri arasında ki cadde oldu. Bunlar şehir ortalarında önlerinde zırhlı bir otomobil, arkalarında zırhlı bir otomobil, dizlerinin dibinde baştan aşağıya silâhlı bir çavuş ve sollarında keza baştan aşağı tabancalı yaverle dolaştılardı.

Bu nevi kahramanların en sayılısı Eminönü’nde ensesinden muharrir vurdu. En azılı sı şuna buna kan kırmızı imza ile tehdit mektupları yolladı. Evet, bizim kahraman diye alıştığımız kahramanlar bunlardı.

«Fakat Mustafa Kemal Paşa böyle değildir. Filistin’de, eski Alman ordusunda başkumandanlık eden ve Almanya’da birinci ferik, Türkiye’de müşür payesini kazanan Felkenhayn bozuldu. Ricatı ta Haleb’e ve Adana’ya kadar getiren de ke za Almanya’da birinci ferik ve bizde müşürlük rütbesini haiz Von Liman Eanders Paşa idi. Gazze’den Haleb’e kadar yani kırk gün kırk gecelik o namütenahi yollar üstünde Türklere yalnız ölmek vazifesi düştü.

Mustafa Kemal Paşa bu mu kadder akıbeti daha Gazze bozgunu başlamadan evvel gören lcrdendir.»

ANAFARTALAR’DA DOĞDU

Mustafa Kemal Paşa Anafartalar’da doğmuştur. O zamana kadar kolağası, ataşemiliter Mustafa Kemal Bey adında bir adam tanırdık. Fakat kumarbazımızın Büyükada’da, sefihlerin Beyoğlu’nda istilâdan yürekleri titrediği zaman en eski, en âsil, en uzak Türk ailelerin den birinin bağrından kopan Mustafa Kemal Paşa Anafarta lar’da sağdan Marmara’yı, soldan Akdeniz’i gören bu yalçın, sarp korkunç tepede Türk saflarının önüne geçti. Korkakları, kabzasından tuttuğu kılcın keskin ucu ile, cessurları sesi nin gür şevki ile ileriye sürdü. Kurşunlar başının üstünde yek pare bir satıh gibi sıklaştı. Karşıdaki topların ağzından fırlayan ateşin kıvılcımı yüzünden etme değdi. Uzun müddet sağından solundan, önünden arkasından geçen demir parçalarının rüzgarı ile sarsıldı. Ve İstanbul’u Anadolu şehitleri ile başbaşa düşmekten kurtardı. Mustafa Kemal’i tahkire özenen yazar bile hâlâ o düşünüşten, İstanbul’un kanlı süngüler önünde düşmesinden korkuyor.

Mustafa Kemal bu memleke ti damarlarındaki kandan fazla sevdiğini ispat etmiştir. Çünkü başından mermi, omuzundan kurşun aştığı demlerde kendi canını feda edenler saf larınm önünde ve dimdik ayakta durdu. Çünkü yüzü düş man ateşi ile kızardı. Çünkü günlerce vüzbinlerce namlının karşısında göğsünü bir nişan gâh gibi gergin tuttu.

MUSTAFA KEMAL BİR YİĞİTTİR

Mustafa Kemal’in mazisinde Anafarta, halinde Kuvayi Milliye, istikbalinde kim bilir neler var?

Eğer Kuvayi Milliye’nin istikbaline, Mustafa Kemal’in Anafartalar’daki mazisinden hükmetmek lâzım gelirse Anafarta bir falihayırdır.

Türkçe Tarih

Atatürk’e ait iki hatıra

Önceki yazı

İran’da Azerbaycan Türkçesinin durumu üzerine

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Atatürk Dönemi