Türk Tarihi Tetkik Heyeti

9 Temmuz 1932 Atatürk 1.Türk Tarih Kongresi'ne katılanlarla.
Kaynak: https://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/i-turk-tarih-kongresi-02-11-temmuz-1932-ankara/
9 Temmuz 1932 Atatürk 1.Türk Tarih Kongresi'ne katılanlarla. Kaynak: https://www.ttk.gov.tr/yayinlarimiz/i-turk-tarih-kongresi-02-11-temmuz-1932-ankara/
Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Zamanının çoğunu tarih çalışmalarına ayıran Ata, artık bu faaliyet­lerin bağımsız bir kuruluş tarafından yapılması zamanının geldiği düşüncesindeydi. Bu sebeple, Nisan 1930’da ’da toplanan Ocakları’nın VI. Kurultayı’nın son günü kongreye tarafından, Ata’ün direk­tifleri ile hazırlanmış olan bir önerge sunulur. Bu önergede;

tarih ve medeniyetini İlmî surette tetkik etmek için hususî ve daimî bir heyetin teşki­line karar verilmesini ve bu heyetin azasım seçmek selahiyetinin Merkez Heyeti’nde bırakılmasını teklif ederiz”deniliyordu.

Böylece söz konusu kongrede Ocakları Kanunu’na “Merkez Heyeti tarihi ve medeniyetini ilmi bir surette tetkik ve tetebbu eylemek vazife­siyle mükellef olmak üzere bir Tarihi Tetkik Heyeti teşkil eder” madde­sinin ilave edilmesi kabul edilmiştir.

4 Haziran 1930’da çalışmalarına başlayan heyet, aynı yılın sonlarına doğru sadece 100 adet basılarak erbaşının görüşlerine sunulmak üzere “ Tarihinin Anahatları” adlı 606 sayfalık bir yayınladı. Ata’ün tel­kinleri ile hazırlanan bu ve ileride yayınlanacak olan diğer eserlerle ya­pılmak istenilen, yalnızca, Batının üstün Avrupa merkezli tarih yaklaşımla­rına bir tepki ve lüğün geleceğine yön vermeğe çalışmaktır. Ona göre; “bu la istihdaf olunan asıl gaye, bugün bütün dünyada tabiî mevkiini is­tirdat eden ve bu şuurla yaşayan milletimiz için zararlı olan bu hataların tas­hihine çalışmakur. Aynı zamanda bu, son büyük hadiselerle ruda benlik ve birlik duygusu uyanan milleti için millî bir tarih yazmak ihtiyacı önünde atılmış ilk adımdır.”

Tarihi Tetkik Heyeti Mart 1931 ‘de Ocakları’nın kapanması üzerine, çalışmalarını bağımsız olarak yürütmüş, Ata’ün direktifleri ile 15 Nisan 1931’de Tarihi Tetkik Cemiyeti adını almışür.

Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin ilk faaliyeti liselerde ders kitabı olarak okutulmak üzere dört ciltlik bir tarih kitabı hazırlamak olmuştur.

Kaynakça
Makale yazarı :
Doç. Dr. Günay Çağlar
Bibliyografya :
Kaynak :

Atatürk ve Tarih Reformu, Erdem Dergisi Atatürk’ü Kavramak Cumhuriyet Özel Sayısı – III, 1999, s 717-718

Bu makale, yazının sonuna doğru “Kaynakça” ismiyle yer alan kısımda belirtilen yerden alınmıştır. Türkçe Tarih, toplumda farkındalık ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla, tarih ve dil ile ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek, herkesin kolayca olaşabilmesi için çalışmaktadır. Eğer bu makalenin yazarı veya sahibiyseniz ve kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin; içeriğinizi derhal kaldıracağız. Anlayışınız ve işbirliğiniz için önceden teşekkür ederiz.

Bu içeriği paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Takip et
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Benzer içerikler

Bir at mezarı: “Sisli Kır”

Sultan II. Osman, Osmanlı padişahlarının on altıncısı, İslâm halifelerinin seksen birincisi olup 1013/1604 tarihinde İstanbul’da

Fatih, İstanbul

İstanbul’un Fethi

İlk Gelen Kuvvet ve Şehir Haricindeki Kalelerin İşgali Daha muhasara başlamadan evvel Boğazkesen hisarının yapılmasından

Lisanın sadeleşmesi

Diyorlar ki: “Uğraşmaya ne hacet? İşte lisânımız kendi kendine sadeleşiyor. Yarım asır sonra ne Arapça

Bâb-ı Âli Baskını

22 Ocak’ta Sarayda Londra Konferansı’nın şartlarını görüşmek üzere toplanan şurada Kamil Paşa’nın İstanbul’un kuşatılmış olduğunu

Yoğ

Kök-Türk devrinde Türklerin «yoğ» (cenâze) merâsimine Çinliler «Kubbeli otağ altındaki tabut» adım verirdi. Çünki Türk

Türkçe Tarih'e hoşgeldiniz

Hesabınıza giriş yapın

Daha Fazla Oku