Vatan yahut Silistre piyesini izlerken

 

Manastır’a döndük. Şehrin methaline geldiğimiz zaman orada bulunan bir mesirede vaktin geç olmasına rağmen Harp Okulu talebelerinin açık havada büyük yatan şa­iri Namık Kemal’in «Vatan veya Silistire» yi oynadıklarını gördük. Atlarımızdan inerek oyunu büyük heyecanla seyrettik. Talebe efendilerden birinin temsilin son sahnesinde:

Yâre nişandır tenine erlerin
Mevt ise son rütbesidir askerin
Altı da bir üstü de birdir yerin
Arş yiğitler vatan imdadına.

Mısralarını okurken, yanımdaki subaylar, gözyaşlarını tu­tamamışlardı. Benim de gözlerim yaşarmıştı. Harp Okulu’ndaki talebelik hayatımız gözümün önünde canlanmıştı. Sınıf ar­kadaşım Mustafa Kemal ile beraber bu şiirleri, o zaman oku­muş, ezberlemiştik. Fakat böyle heyecanla haykıramamıştık.

Ah, o istibdat idaresi ah…

O gece Manastır merkezinde bir toplantı yaptık. Uzun uzun konuştuk. Manastır’daki İttihatçı subaylar, bir hafta on gün içinde meşrutiyeti ilân edeceklerini ileri sürüyorlar, mü­saade isteyorlardı. Böyle acele bir hareketin doğru olamaya­cağı, diğer merkezlerde de hazırlıklarını tamamlanmasından sonra harekete geçilirse, daha müessir olacağı tezini savun­dum. Genel Merkez’in bu konuda ısrar ettiğini dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım ve kabul ettirdim. Yalnız Vehip dedi ki:

– Rica ederim, Fuat Bey, arkadaşlara söyleyiniz. Bu he­yecanı daha fazla zapt-ü rapt altında tutmaya imkân yok.

Manastır Valisi Hıfzı Paşa’mn durumunu sordum.

– Onun bir tehlike olacağını ve ondan bir tehlike gelece­ğini sanmıyoruz.

Cevabını verdi. Ertesi günü yine atla Selânik’e hareket ettim. Bu yolculuk bir buçuk gün sürdü. Mustafa Kemal’in henüz Serez’den dön­
mediğini öğrendim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 

Haber Bültenimize Kaydolun

Türkçe Tarih'in yeni içeriklerinden en önce siz haberdar olun.

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

Kurt içerikli atasözleri

Kurda konuk giden köpeğini yanında götürür (Türkiye Türkçesi)Kurdun konaklığına get, köpeği de ardından apar (Kazak Türkçesi)Börünen dost olsan, itin yanında olsun (Kırım Türkçesi)İt ilen yolda ol ama çomağı elinden yere…