Ferman

Padişahın emriyle hazırlanan tuğralı buyruk.[1] [1] Galip; “Yarlıg ‘Buyruk, Emir, Ferman’ ve Yarlıka- ‘(Tanrı) Buyurmak; Lütfetmek’ Kelimelerinin Kökeni Üzerine Yeni Görüşler”, s. 1555. ...

Feminizm

Cinsiyeti önemli ve temel analiz birimi olarak gören faaliyetler, teoriler, varsayımlar, felsefeler ve yaklaşımlar demeti.[1] Latince kadın anlamına gelen “femine” sözcüğünden türetilen feminizm, ...

Federal Sistem

Katı anayasaların, tanımında kurucu unsur olarak yer aldığı devlet biçimi veyahut belirli bir ortaklık için taahhütte bulunan bireylerin ve kurumların etkin işbirliği içerisinde ...

Fasıla-i Saltanat (Fetret Devri)

1402-1413 yılları arasında I. Bayezid’in oğulları Şehzade Musa, Süleyman, İsa ve Mehmed’in birbirleriyle giriştikleri saltanat mücadelesi.[1] [1] Caroline Finkel, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı, İstanbul: ...

Faşizm

Mükemmelliğin ve üniter devletin abartılı savunucusu olan, diğer ülkelerle ve ırklarla mukayese esasına dayanan milliyetçiliğin alt başlığı,[1] Roma’da birlikten güç doğduğunu simgeleyen ve ...

Faiz

Üretim faktörleri içerisinde yer alan sermayenin belirli bir süre ve belirli bir orandan kiraya verilmesi sonucu elde edilen bir gelir.[1] [1] Bünyamin Demirgil-Hakan ...

Posts navigation