Tarihte Türkler

Türk Proto-Bulgarlar

Son zamanlarda Tuna’daki Türk proto-Bulgar’ların göç yolları üze­rinde araştırma yapıldı. Marcianopol’da bulunan kubbeli otağ modeli­nin üstüne çizilmiş insan başı, hafif mongoloid husûsiyetleri ve ...