Afgan Kabilelerinin Türklük İle Alakaları

Abdalılar Eftalitler (Ak-Hunlar)’in Torunları Mı ? Afganistan çeşitli kavimlerden oluşmuş olan bir ülkedir. Bugün Afganistan’da yaşayan başlıca etnik gruplar şunlardan ibarettir: Paştunlar, Tacikler, Özbekler, Türkmenler ve Hazaralar, Kazaklar, Kırgızlar, Karakalpaklar,…