Mondros Mütarekesi’nin İmzalanması ve İzmir’in İşgali

Birinci Dünya Savaşı’nın üçüncü yılından itibaren malî ve ekonomik durumu sarsılmış olan Osmanlı Devleti’nde üretimin azalması ve buna ilave olarak ulaştırma işlerinin de yetersiz olması halk ve ordunun beslenmesini güçleştirmiştir. 1918 yılından itibaren savaş, Osmanlıların ve Müttefiklerin aleyhine olmuştur. Zira 1918 Mart’ında Irak’taki İngiliz birlikleri Bağdat’ın yüz kilometre kuzeybatısına varmış ve 7 Mayıs’ta Kerkük’ü işgal […]