Kaşgarlı’ya göre Türklerde Askeri Düzen

Türklerin başbuğu xandır. Kâşgarlı bu unvanın Afrâsiyâb oğullarına verildiğini, onun ise xakan olduğunu belirtiyor (III, 157.11). Hakan (Xakan) sözcüğü ise ayrı bir madde olarak alınmamış. Xan sözcüğünün Arapçaya çevirilişindc kullanılmış. Banguoğlu bunu, Xakan sözcüğünün eski anlamıyle, imparator yerine Arapça bir sözcükmüş gibi kullanılmış olmasına bağlıyor. İşin bu yanı konumuz dışı olmakla birlikte, Kâşgarlı’ nın terken […]