Anadolu’da Türk Kültürü

Miladı 1071 yılında Malazgirt Meydanı’nda Selçuk Türkleri Tanrı’ya yalvardıktan sonra atlarının kuyruğunu bağlayıp “ya gazi, ya şehit” diyerek gazaya atıldılar ve tehlikeli bir serhad fethettiler. Bu tehlikeli serhad bizim vatanımız oldu. Yabancı milletlerle çevrelenmiş yabancı akınlara yabancı fikir cereyanlarına açık maddi ve manevi istiklalinin muhafazası zor olan bir vatın filhakika Orta Çağ’da Anadolu Türk illerinin […]

Selçuklu Devletinin Kuruluşu Sırasında Horasan

İbn-i miskaveyh Halifeliğin parçalanmasını naklederken 936 (H.325) yılı hadiseleri arasında şunları kaydeder, “Böylece bütün İslâm alemi, vilayetlerin hakimi olan vergi toplıyarak memleketi mutlakiyetle idareye başlayan müstevlilerin eline geçti”. İbn-i Miskaveyh’in bu kaydı birçok islam tarihçileri tarafından benimsenmiş; bunun tarihi ehemmiyeti Orta – Çağ hırıstiyan yazarlarının da nazarından kaçmamıştır. 1. Yüzyıl sonlarına doğru halifeliğin inhitatı daha […]