Türk Halkının Antropolojik Karakterleri üzerinde Büyük Anket ve Umumi Neticeleri

Türkiye’de 64.000 kişi üzerinde yapılan antropometri anketi neticesini grafikleri, haritaları ve umumi rakamlar gösteren levhalariyle beraber bir kitap halinde Fransızca olarak neşrettim. Kitap şu ismi taşımaktadır – (L’Anatolie, le pays de la “Race” Türquie) recherches sur les carsteres anthropologique es popolation de la Turquie” Bu makale ile izah etmek istediğim noktalar şunlardır: 1-Umumi ırk tasnifleri […]