D harfiyle başlayan Türkçe erkek çocuk isimleri

 

Dağkağan: Heybetli lider.
Darga: Üst düzey yönetici.
Dede – Korkut : Bilge kimse. Ünlü bilge.
Demirhan: birl. Demir/Han Şamanist gelenekte “ Maden Tanrısı”
Dengizik: Avrupa Hun Devleti son kağanı.
Doğan: Çok hızlı uçan yırtıcı kuş.
Doğu: Güneş’in doğuş yönü.
Donatus: Doğu Karadeniz Hun hanı.
Duman: Sis. Ateşten çıkan gaz.
Dumrul: Okun sivri ucu. Efkarlı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.