Yafes’in Oğlu “Türk”

 

Yafes, öleceği sırada büyük oğlu Türk’ü yerine oturtup diğer çocuklarına dedi ki: Türk’ü kendinize padişah bilip, onun sözünden çıkma­yın dedi. Türk’e Yafes oğlu diye lakap taktılar. Çok edepli ve akıllı insan idi.

Babasından sonra bir çok yerleri gezdi ve gördü. Sonra bir yeri beğenip orada oturdu. Bugün o yere lsıg Köl derler. Çadır evi (otağı) o çıkardı. Türklerin içindeki bazı adetler var, ondan kaldı.

Türk’ün dört oğlu var idi. Birinci Tütek, ikinci Çigil (Çekel), üçüncü Barsçak (Berseçar), dördüncü Amlak (Emlak). Türk öleceği sırada Tütek’i kendi yerine padişah kılıp uzak sefere  gitti. Tütek akıllı ve devletli iyi padişah idi.
Türk içinde çok adetleri o peydah kıldı. Acem padişahlarının ilki . Keyumers ile rnuasır idi. Günlerden bir gün ava çıkıp, geyik öldüııüp, kebap kılıp, yiyip oturmuştu. Elinden bir doğram et yere düştü. Onu alıp yiyince ağzina çok hoş tad geldi. Çünkü o yer tuzla idi. yemeğe tuz koyrnağı o çıkardı bu tuz adeti ondan kaldı. İki­ yüz kırk yıl ömründen geçtikten sonra oğlu Amılca Han’ı kendi yerine oturtup gidilse gelinmez denilen şehre gitti.
Amılca Han dahi çok yıllar padişahlık kılıp, yiyip, yaşlarını yaşayıp, babasının ardından gitti. Öleceği sırada oğlu Bakuy Dip Han’ı yerine oturttu. Dip’in manası tahtın yeri, Bakuy’un manası il büyüğü dernek olur. O dahi çok  çok yıllar, padişahlık kılıp, dostlarının güldüğünü, düşman­larının ağladığını öleceği sırada görüp, sevinip, ondan sonra oğlu Kök Han’ı tahtına oturtup öldü.

O dahi babasınınnın yolundan yıllarca padişahlık kıldı. Babası­nın yolundan dışarı çıkmadı. Hasta olunca oğlu Alınca Han’ı kendi yerine oturtup uzak sefere gitti.

O dahi çok yıllar padişahlık kıldı. Atalarından vilayetleri, il ulusları çok oldu. Onun ikiz oğlu oldu. Birinin adı Tatar ve birinin adı Moğol. Babası ihtiyarladıktan sonra yurdunu ikiye bölüp, iki oğluna verip, vefat etti.

Alınca Han öldükten sonra Tatar ve Moğol, her. birisi kendi yerlerinde padişahlık kıldılar.

Moğol Han’ın dört oğlu var idi. Büyüğünün adı Kara Han, ikinci Kür Han, üçüncü Kır Han, dörduncü Or Han. Moğol Han. büyük oğlu Kara Han’a yurdunu verip, herkesin gittiği yurda gitti.

Kara Han Or dağı ve Kör dağını yayla yapmıştı. Bu zamanda onlara Uluğ Tağ (Ulu dağ) ve Kiçik Tağ (Küçük dağ) diyorlar. Kış olunca Sir suyunun ağağı, Kara Kum ve Bursuk’ta kış­lardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 

Haber Bültenimize Kaydolun

Türkçe Tarih'in yeni içeriklerinden en önce siz haberdar olun.

Bunları da okumak isteyebilirsiniz

Tufan Efsanesi

Şamanist Türk boylarında söylenen Dünya Tufanı efsane­sine ait rivayetler birçok folklorcu ve seyyahlar tarafından tesbit edilmiştir. Bu efsanelerin temelini müslüman ve hıristiyan kay­naklarından gelen “ Nuh Tufanı hikâyesindeki unsurlar teş­…