0

Arkadaşlar!
Milletimizi yabancıların elinde köle olmuş görmemek için giriştiğimiz bu muharebede Sakarya muzafferiyeti gibi adı daima anılacak yeni ve büyük bir zafer kazandınız. Benim gibi ömrünü senelerden beri saflarınızın yanında geçirmiş olan bir silah arkadaşınız ezilmiş kahredilmiş düşmanın ricatından sonra hakkınızda duyduğum takdir ve hayreti, minnet ve şükranı ordunun her ferdi ve memleketin her tarafından duyulacak kadar yüksek sesle söyleye lüzum gördüm. Sakarya boyunda verdiğiniz muharebe birçok tehlikeye düşüyordu orada biz bütün memeket, bütün varlığımız ve istiklalimiz pahasına denecek kadar ehemmiyetli büyük bir muharebeye giriştik. 21 gün 21 gece bir milletin istiklal fikriyle bir milletin istila ve yağma fikri birbiriyle boğuştu. Sizin başını eğmeye razı olmayan istiklal fikriniz mağrur ilerleyen düşmanı geri çekilmeye mecbur etti. Kızgın bir ufum üzerinde tüten ve yanan yüzlerce köylerimizi arkasında bırakarak düşman ordusu ceza önünde kaçan bir cani gibi geldiği yerlere gidiyor. Halbuki o bir muharebe değil yalnız bir akın düşünüyordu. Fikir ve imanın kadir ve mutlak kuvvetiyle kazandığımız zafer kadar büyük bir delil olamaz. Mazlum milletimizin tarihin en mühlik bir zamanında yeniden ışığa ve necata kavuşturan bu muharebe de sizin Başkumandanınız olmaktan dolayı bir insan kalbi için mukadder olabilecek en derin saadet ve iftiharı duydum. Kumandanlara tehlike büyüdükçe yükselen azim ve tedbiriniz, derin ve hassas zekâlarınızla muharebenin muvaffak bir surette sevk ve idaresinde gösterdiğiniz harikulade liyakat için zabitlere Trablusgarp, Balkan ve Cihan harbinden henüz çıkmış iken bir ateşten diğerine geçerek milletin istiklal mücadelesinde tuttuğumuz mevki genç ve aziz başlarınız üzerinde dönen yeni ölümü küçük görmeniz ve kalplerimizde ışıldayan millet aşkı bütün bir heyecanla seyir ettiğim sayısız kahramanlıklarınız için neferlere kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha evvel sizi başka muharebe meydanlarında tanımıştım. Dünyanın hiçbir tarafında ve ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Hayatınla, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbin ile düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan bir millet yâd elleri altında köle olmak mümkün değildir. Bu defa Büyük Millet Meclisinin hakkında yeni bir rütbe unvanıyla tecelli eden iltifat ve teveccühü doğrudan doğruya size aittir. Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordu en şerefli, en ulu bir gaza ile mümtaz olan yine odur. Sizin kahramanlığınızla sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlık pahasına kazanılan büyük zaferinin millet tarafından takdirine delalet eden ve rütbe ve unvanı ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük sermaye-i iftiharı olarak taşıyacağım. Cenab-ı Hakk giriştiğimiz kurtuluş mücadelesinde şerefli silah arkadaşlarıma kendilerini temyiz eden asaletin, civanmertliğin, kahramanlığın hakkı olan kesin kurtulmayı da nasip etsin.

Türkçe Tarih

Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Savaşı’yla ilgili Türk Milleti’ne bir beyannamesi

Önceki yazı

Yılbaşı gecesi bir konuşma

Sonraki yazı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Yorumlar

Bir yorum yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla yazı Askeri Tarih