Uygur Türk şiiri

Adḳaşu turur ḳat ḳat taġda amıl aġlaḳ aranyadanta Sıra sıra kat kat dağlarda, sakin (ve) tenha aranyadan’da, Artuç sögüt altınınta, aḳar suvluḳta Ardıç söğüt ağaçları altında, akar sular boyunca, Amrançıġın…

Türk Edebiyatı’nda ilk lirik şiir

a…………… adınçıġ amraḳ …… amraḳ özkiyem ….. ḳasınçıgımın ö[yü] ḳadġurar men ḳadġurduḳ[ça] ḳaşı körtlem ḳavışıġsayur men öz amraḳımın öyür men öyü evirür men ödü … çün öz amrak[ımın] öpügseyür men…

Katun

(Türk Kadını’na Dair) I-Tarih öncesinden tarihe geçiş Türk Havva’sı, arkeolojiden ve tarihi kayıtlardan belirdiğine göre, İç-Asya’nın kuzeyinde, yüksek ve karlı zirvelerin eteğinde, çam ve kayın ağaçlarının bittiği bir sahnede doğdu.…