BÜYÜK TÜRKİSTAN’A BİR BAKIŞ

Türkistan İç Asya’da bulunan batıda: Hazer Denizinden, doğuda: Çin’e, Kuzeyde: Sibirya’dan, güneyde: Hindistan, Pakistan, Afganistan, Tibet ve İran’a kadar uzanan; doğuda: Altay ve Altın dağları, gibi yüksek dağ silsilelerle çevrilmiş…

Türkistan

“Türkistan” Türk kelimesinin Farsça “istan” eki ile birleşmesinden oluşan “Türklerin Ülkesi” anlamını ifade eden bu kelimenin anlattığı coğrafi kavram bakımından sınırlarının ve kapsamının belirlenmesi, özellikle Ruslar açısından önemli olmuştur. Ruslar’ın…