Terim Dâvamız

Bu terim sözlüğünde en az dört kategori söz gözümüze ilişiyor: 1. Bütün milletler arasında ortak (müşterek) terimler; atom, vitamin, demokrasi, elektrik… gibi. 2. Birçok milletler arasında ortak terimler: amorphe, analogie,…