Hikaye ve şiir

Tebriz

Tebriz’in sayılı tacirlerinden Bezzaz Hacı Ali Rüstembeg Semerkandi Ağa’nın küçük kasrında, büyük telaş yaşanmaktaydı. Ev ahalisinin yanında, yeğenler, uzak yakın hısım akrabalar, komşular, ...