Stefan Temirok’un Hikayesi

Sezar, tam Karatuman’ın bağını kesecekti ki başlarında birileri bitiverdi aniden. -Ne yapıyorsunuz burada, diye soran Rum şiveli bir Frenk çerisiydi bu. At çalarken suçüstü yakalanmış gibi şaşırmışlardı. Sezar, üzerlerine doğru…

Kasım-ı Kamberalp Meseli

Ağzından kaymak köpük saçaraktan, tozu dumana kataraktan, baştan ayağa gök tere bataraktan, bir alay yoldaşını ardında koyaraktan kopup geldi yiğitler yiğidi Kasım-ı Kamberalp, Aktogan Küheylan’a bindiği hâlde… Aşılmaz Alatag’ı aşıp…