Su ruhundan yaratılan atlar

Türklerde tanrı tasavvurunun Gök-Yer/Su-Atalar formülüyle ifade edilen çeşitli kültlerle karşımıza çıktığını, yukarıda dile getirmiştik. Kutsal “Yir- Sub”, Eski Türk yazıtlarında Tengri/Tanrı ve Umay gibi ilahi bir varlık olarak ortaya çıkmaktadır.…

Basat

Dede Korkut Kitabında kendisine bir bölüm adanan kah­ramandır. Kitapta, mucizevî çocukluğu ve Tepegöz’e kahramanca karşı çıkışı anlatılır. Arız/Aruz’un oğ­ludur. Henüz süt çocuğuyken bir hayvan sürüsünün geçişi esnasında kaybolur. Bir dişi…

Eski Türk tipi hakkında

Aziz hocam Reşid Rahmeti Arat’ın son derslerinden birinde Orhun yazıtları ve eski Türk hayatına dair bir seminer vazifesi hazırlıyordum. Yazının birinci bölümünü derste okurken, muhterem hocamız Ligeti’den aldığım [1] tasvirlere…